Steeds meer bestuurders geven aan behoefte te hebben aan intervisie. Inmiddels faciliteert Reliëf drie hechte intervisiegroepen waar men samen reflecteert op leiderschap, inspiratie en visie vanuit concrete casuïstiek. We staan op het punt om met een vierde groep te beginnen. Heeft u interesse, neem dan contact op met de Reliëf Academie via academie@relief.nl.

Deze intervisie voldoet aan de voorwaarden om bij te dragen aan de accreditatie voor bestuurder bij de NVZD.