Tijdens het Jaarcongres zijn er diverse deelsessies waaruit onze deelnemers aan het Jaarcongres kunnen kiezen. Grofweg zijn de deelsessies in te delen in blauwe en rode deelsessies. De blauwe deelsessie zijn te herkennen aan een donkerblauwe titel en gaan vooral over de bezieling in de context van de organisatie. De rode deelsessies hebben een rode titel en gaan vooral over bezieling in de persoonlijke context.

Hieronder tref je een overzicht welke deelsessies er zoal zijn en wat je ongeveer kunt verwachten in de deelsessies. Er zijn twee rondes van deelsessies die beide een uur per ronde duren. De eerste ronde is van 11.45 tot 12.45 uur en de tweede ronde is van 13.45 tot 14.45 uur.

Achter de beschrijving van de deelsessies vind je tussen haakjes de cijfers 1 en 2 of beide cijfers. Het cijfer geeft aan in welke deelsessieronde de deelsessie plaatsvindt. (1/2) betekent dus dat de deelsessie in beide deelsessierondes zal worden gehouden.

Koester je parels – Eunice van Zomeren (NeboPlus)

Bij Neboplus zijn we vanuit systemisch perspectief terug gegaan naar onze bron – de kerk – en hebben samen gekeken naar welke betekenis die oorsprong heeft in het heden. Veel medewerkers in de zorg werken vanuit het verlangen om een “Barmhartige Samaritaan” te zijn voor de oudere van nu. Kan dat nog? Wat vraagt dat van hen? Wat vraagt dat van ons, als organisatie? Hoe regelen we dat? Neboplus heeft daarin een weg gevonden en deelt graag haar ervaringen en resultaten.

Bij ons geen openstaande vacatures of uitzendkrachten, een laag verzuim en een grote tevredenheid van cliënten, familie en medewerkers. Toeval? Wij koesteren onze parels! (1/2)

Het roer moet om! – Jan Engbers (Amstelring) en Paulien Matze (Laurens)

In deze deelsessie willen we aan de hand van een inventarisatie van geestelijke verzorgers van verschillende zorgorganisaties over de uitdagingen en veranderingen in onze verpleeghuizen het gesprek aan. Hoe blijven we geïnspireerd en met plezier werken? We vinden het fijn om van jóu te horen wat je hiervan herkent in jouw werkcontext en hoe het roer bij jou aan het omgaan is.
Tot slot willen we aan de hand van stellingen kijken waar kansen en zichtlijnen voor de toekomst liggen, met name op strategisch vlak. Zo hopen we bezieling en ideeën bij elkaar op te doen, enne… er mag ook gelachen worden! (1)

De bezielde professional van de toekomst – Doorpraten met… Marije Stegenga (Reliëf)

Het is belangrijk om na te denken over de voorwaarde voor bezieling, omdat zorg -echte goede zorg- niet kan bestaan zonder bezieling. Iedereen die weleens een ervaring heeft gehad in het ziekenhuis of heeft ervaren dat een dierbare naaste afhankelijk wordt van zorg kan heel eenvoudig vertellen of hij of zij te maken had met een bezielde zorgprofessional of niet.
Over de voorwaarde van die bezieling voor organisaties en professionals spreekt Marije eerst op het hoofdpodium. In deze workshop de kans om met haar door te praten en gedachten uit te wisselen. (1)


De kracht van verbeelding – Theatergroep ResonanZie

ResonanZie staat eerst op het hoofdpodium met Terugspeeltheater, daar zullen tijdens deze workshop twee ResonanZie-leden jou mee in de basisvaardigheden van dit Terugspeeltheater. Hoe luisteren wij naar een verhaal? Hoe spelen wij deze terug met spel en muziek. Wat gebruiken we daarbij en hoe laten we onze bezieling zien en horen. Een workshop voor geïnteresseerden met affiniteit voor spel en muziek. Voor congresdeelnemers die zelf ook zin hebben om te ervaren wat bezieling laten zien concreet kan betekenen. Een workshop waar verbinding en plezier centraal staan. Je bent van harte welkom! (1)

Kracht van compassie: leiderschap, bezieling en zingeving – Frans Croonen (Compassie in de zorg)

Compassie is het hart van de zorg: compassie voor de ander én compassie voor jezelf. Juist dat hart staat tegenwoordig onder druk. Werken mét en vanuit compassie biedt een tegenwicht en geeft bezieling op de werkvloer een duurzame plek. Iedereen die in de zorg werkt kan het ervaren, niet alleen de zorgprofessionals maar ook jij leidinggevende of bestuurder. In deze deelsessie van Frans Croonen reflecteer je vanuit compassie op jouw leiderschap en leer je op vier vlakken aan bezieling gestalte te geven. Frans is geestelijk begeleider, trainer en coach. (1/2)


Bezieling in beeld in het ziekenhuis – Gert Toes (Dijklander Ziekenhuis)

“Zin in je werk”, dat kun je op 2 manieren lezen: je hebt zin om aan het werk te gaan, maar ook: wat voor zin zie jij of leg jij in je werk? Werken in de zorg vraagt veel van ons. En wanneer je veel ‘gegeven’ hebt, is het belangrijk dat we onszelf realiseren dat je ook weer nieuwe motivatie nodig hebt. Het is heel normaal dat ieder dat uit verschillende dingen haalt. Het is helaas niet zo normaal (daar is de tijd vaak niet voor) dat je met elkaar praat over waar jij die motivatie vandaan haalt. Waar doe je het voor, wat drijft je, wat is voor jou de bron van waaruit jij zorg verleent aan een ander? Maar praten over wat je drijft is iets wat je met elkaar moet opbouwen. In het Dijklander Ziekenhuis zijn we daar op verschillende fronten mee bezig. Iets daarvan willen we jou in deze deelsessie laten zien en beleven. (1/2)

Betekenis in balans – André Drost (Drost Consult & Begeleiding)

Hoe is de balans tussen wat je in je werk doet en waarin je van betekenis bent? In deze deelsessie doorloop je in tweetallen je eigen betekeniskwadrant. Je neemt het werk dat je doet als uitgangspunt. Dat kan dus heel verschillend zijn. Elk tweetal krijgt 4 vloerankers en een paar hulpvragen. Er is een verteller en er is een vrager.
Uitgangspunt zijn vier vragen: Wat kan ik, wat doe ik, wat wil ik, wat beteken ik? Al pratend beweegt de verteller zich door de 4 hoeken met uitgangsvragen. Dat maakt beter voelbaar en zichtbaar wat er in je werk gebeurt. De vrager stelt alleen open vragen, niet suggestief. Halverwege de tijd wisselen verteller en vrager van rol. Je rondt het gesprek af met de vraag naar de concrete vervolgstap. Je kunt natuurlijk thuis verder doordenken over het betekeniskwadrant en anderen uitnodigen om op je in te vragen. (1)

Wat bezielt me? Workshop creatief schrijven – Iepie Kroese (Reliëf)

In deze workshop maak je kennis met creatief schrijven. Deze manier van schrijven leent zich uitstekend voor momenten van bezinning en reflectie. Met behulp van eenvoudige, creatieve schrijfoefeningen verken je wat jou raakt en inspireert. Laat je verassen door wat er uit je pen vloeit. Schrijftalent is niet nodig. Iedereen die nieuwsgierig is naar deze manier van schrijven is van harte welkom! (1/2)

Het organiseren van werkgeluk – Florentine Geluk (Finivita)

Het concept ‘werkgeluk’ spreekt veel organisaties aan dit thema is dikwijls onderdeel van personeelsbeleid. Maar waar hebben we het dan over? Wat verstaan we onder de begrippen ‘geluk’ en ‘werkgeluk’? En hoe beschouw je dit thema zelf, vanuit jouw functie als bestuurder, manager of zorgprofessional, in relatie tot de visie van je organisatie? Een zeer relevant thema, want het ervaren van werkdruk en werkgeluk hangt samen met reflectie op wat zorgprofessionals meemaken in de zorg, om zo morele stress te voorkomen.

Deze deelsessie geeft zicht op de concepten die er zijn van ‘geluk’ en ‘werkgeluk’ en welke bouwstenen er zijn om actief met werkgeluk in de organisatie aan de slag te gaan. (2)

Bezieling in beeld – Fem Pluimers (Reliëf)

Er bestaat een taal die iedereen begrijpt. Dat is de taal van de geestdrift, dingen die je doet met hart en ziel, op zoek naar iets wat je wilt of waar je in gelooft. (Paolo Coelho)
In deze workshop ga je heel letterlijk op zoek naar een beeld wat iets laat zien van jouw persoonlijke bezieling. Wanneer doe jij iets met je hart en jouw ziel? Een deelsessie over de persoonlijke bezieling waarbij je snel de diepte in gaat en deelt over jouw persoonlijke bezieling met de anderen. (2)

Moreel Beraad als instrument voor bezieling – Trijntje Scheeres (Reliëf)

Het Moreel Beraad is een beproefd concept, het leert je kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. Het Moreel Beraad is ook in te zetten wanneer de bezieling in jouw organisatie onder druk staat, we bespreken deze casus tijdens de workshop en je krijgt handvatten aangereikt om met moreel beraad de bezieling in jouw organisatie op de kaart te zetten. (2)

Vooruit praten met… Gor Khatchikyan (Spoedeisende Hulp Arts)

SEH arts Gor komt verschillende mensen tegen in zijn werk op de spoedeisende hulp. Hij zegt daar onder meer over: ‘Wij hebben de rol van patiënt en dokter. Maar als er bezieling bij komt is de relatie van hart tot hart. Dan worden die rollen ondergeschikt. Je ontmoet elkaar van mens tot mens. En dat werkt dóór! Er groeit vertrouwen waardoor de behandeling effectiever is.’ Ontmoet Gor persoonlijk tijdens deze workshop en spreek hem over de werkvloer van de spoedeisende hulp en hoe daar de bezieling terug te vinden is. (2)