In de vorige nieuwsbrief is al aangekondigd dat het jaarcongres van Reliëf zal plaatsvinden op 24 juni in Nijkerk. Centraal staan levensvragen en levensverhalen in de zorg, in aansluiting op de Dag van de levensvragen op 25 juni 2022. Het congres zal hybride worden vormgegeven, d.w.z. dat we hopen dat er velen aanwezig kunnen zijn in Nijkerk én dat er velen zijn die via de livestream het congres zullen volgen en deelnemen. Nadere informatie volgt.

Duidelijk is dat er bijdragen zullen zijn van

  • Thijs Tromp, directeur van Reliëf; Hij zal wijzen op de relevantie van het verhalend werken in de zorg
  • Hans Alma, Hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam; zij zal stilstaan bij het verlangen naar zin en de rol van verbeelding;
  • Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen; Hij zal laten zien hoe het luisteren naar verhalen van patiënten het verschil maken in de zorg.

Noteer deze datum. In de ochtend een interactief programma met bovengenoemde bijdragen en in de middag een achttal workshops met een breed palet van invalshoeken rondom levensverhalen en levensvragen.