Op 4 november vindt weer het traditionele ‘Kenniscafé’ plaats voor geestelijk verzorgers die werken in de thuissituatie.

In de achterliggende jaren vond – door corona gedwongen – het kenniscafé in verkorte vorm digitaal plaats, maar dit jaar is weer een fysieke ontmoeting mogelijk.

Immers: de ontwikkelingen in het veld zijn onverminderd doorgegaan en er is alle reden om bij te praten en elkaar te ontmoeten.

Thema dit jaar is:  MIJN VOLGENDE  inhoudelijke STAP IN DE GV-THUIS  

Naast actuele informatie over allerhande ontwikkelingen en onderzoeken en uit de werkveldraad GV thuis, is er een inhoudelijke bezinning. Deze zal worden begeleid door Wout Huizing (Reliëf) en Marjo van Bergen (InTransitcoaching). Zij delen hun ervaringen, opgedaan in de trainingen die ze in de afgelopen jaren gegeven hebben aan collegae geestelijk verzorgers thuis. Zij dagen ieder uit om na te denken wat de ontwikkelingen betekenen voor je persoonlijk functioneren én om gezamenlijk een volgende stap te zetten.

De werkveldraad hoopt met dit café een inhoudelijke en enthousiasmerende impuls te  geven aan het werk van de geestelijk verzorgers thuis en wie weet aan heel de verdere ontwikkeling van GV-thuis.

Datum: 4 november

Tijdstip: 10.00 – 16.00 uur

Plaats:  Amersfoort

Aanmelden: gvthuis@vgvz.nl