Op het kennisfestival Aandacht voor Betekenis op 30 september in Ede stonden de volgende vragen centraal: Hoe werk je goed samen met elkaar in zorg voor zingeving? Wie neemt welke rol hierbinnen? En hoe kun je de aandacht en begeleiding rondom zingeving verder verbeteren?

Huisartsen, POH’s, verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal werkers, geestelijk verzorgers en andere geïnteresseerden kregen op het kennisfestival de meest actuele inzichten vanuit onderzoek naar zorg voor zingeving in de (palliatieve) zorg thuis. In de periode 2018 – 2012 zijn er verschillende onderzoeken geweest naar het functioneren van geestelijk verzorgers in het begeleiden van cliënten thuis, in de samenwerking met andere disciplines en verwijzers en er is nagedacht over de inhoud van (het spreken over) zingeving.

ZonMw subsidiëerde verschillende onderzoeken die werden aangeduid als PLOEG 1, 2 en 3. PLOEG staat voor Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging. In drie onderzoeksprojecten zijn instrumenten ontwikkeld om zorg voor zingeving en geestelijke verzorging beter te organiseren in de thuissituatie. Daarbij is vooral gekeken naar de samenwerking tussen geestelijk verzorgers en andere zorgverleners en hoe patiënten goede spirituele zorg ontvangen. Zo zijn er instrumenten ontwikkeld voor het versterken van de inbedding van geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg, is een gespreksmodel ontwikkeld dat ingezet kan worden door geestelijk verzorgers in de thuissituatie en is er een signalerings- en verwijzingstool voor zingeving in de thuissituatie tot stand gekomen die gebruikt kan worden door alle betrokken zorgprofessionals.

Onderzoekers, geestelijk verzorgers, netwerken, cliënten werkten mee aan deze onderzoeken. De resultaten zijn indrukwekkend en zeer divers.

De aandacht voor zingeving krijgt door deze onderzoeken en resultaten geweldige impulsen. Het werk van geestelijk verzorgers wordt inzichtelijk gemaakt en er zijn gegevens over de samenwerking met andere zorgprofessionals. Het nieuwe werkveld van de geestelijke verzorging thuis is volop in ontwikkeling en meer en meer komt er zicht op de mogelijkheden en de knelpunten. Tal van vervolgonderzoeken zullen worden gedaan, zo maakte prof. dr. Gaby Jakobs van de Universiteit van Humanistiek duidelijk.

Er worden kenniswerkplaatsen gevormd en actieonderzoeken uitgevoerd de komende jaren.

Wie op de hoogte wil blijven kan via deze link vrijwel alle materiaal en onderzoeken nalezen. Veel informatie over de ontwikkelingen is ook te vinden op de site van Agora.

Reliëf is nauw bij deze ontwikkelingen betrokken. Oud-directeur Thijs Tromp was o.a. belangrijke adviseur bij het ontwikkelen van een gespreksmodel ‘in dialoog met je levensverhaal’. Dit leidde tot een ‘erkende interventie’, waarbij het ‘effect op zingeving’ is vastgesteld.

Stafmedewerker Wout Huizing is trainer bij twee kernactiviteiten voor de ontwikkeling van de GV thuis. Samen met andere trainers verzorgt hij de training ‘Specialisatie geestelijk verzorger thuis’ en een train-de-trainer leergang ‘Zinvol trainen.’