Het project ‘Levensverhaal Centraal’ heeft als doel om vanuit het levensverhaal van iemand met dementie het contact met de zorgverlener te verbeteren. De zorg wordt daardoor meer persoonsgericht en op die wijze draagt verhalend werken bij aan de humanisering van de zorg voor deze mensen. (zie ook het artikel over Levensverhaal Centraal). Binnen dit project is de Verhaalcirkel ontwikkeld, een eenvoudig maar doeltreffende methode voor zorgverleners om een beeld te krijgen van de betekenis die wordt gegeven aan delen uit het levensverhaal van de cliënt.

Nu we bijna aan het einde van het tweede traject staan, willen we met de huidige gesprekspartners én met belangstellende vertegenwoordigers van zorginstellingen kijken hoe we verder gaan. Daarvoor organiseren we een verkennende bijeenkomst, bedoeld om praktijkvragen te inventariseren en wensen van zorgorganisaties over werken met levensverhalen. Met die vragen willen we een subsidieaanvraag indienen, zodat we de resultaten kunnen verbeteren en breder uitzetten.

Het project is een samenwerkingsverband tussen het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Windesheim en Reliëf.

De verkennende bijeenkomst vindt plaats op 19 juni, van 15.00 – 16.30 uur op Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Aanmelden via e-mail: kenniscentrumbe@windesheim.nl.