Ubi caritas et amor Deus ibi est: Waar zorg is en liefde, daar is God. Deze eeuwenoude tekst duidt aan waar het Reliëf om te doen is: inzet voor menslievende zorg. Reliëf doet dit vanuit de inspiratie van het geloof dat God liefde is. In de Bijbel staat deze opmerkelijke zin: “Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft”. God dienen is de mensen dienen, zei majoor Bosshardt. Wie een mens bemint, bemint God.

Zorg is meer dan het verhelpen van gezondheidsproblemen of het verlichten van ongemak en pijn. In de zorg krijgt liefde gestalte. Zonder de ervaringen van mensen te willen koloniseren, geloven we bij Reliëf dat God aanwezig is in de zorg van mensen voor elkaar. Liefdevolle zorg neemt verdriet en pijn lang niet altijd weg, maar met aandacht, nabijheid, trouw, begrip en meeleven van mensen die op elkaar zijn aangewezen, kan een mens ervaren dat zij of hij er werkelijk toe doet. Dat het de Liefde is die ons draagt.

Reliëf ondersteunt zorgorganisaties en zorgprofessionals door een bijdrage te leveren aan inspiratie, deskundigheidsbevordering en scholing op het gebied van ethiek, zingeving en identiteit. Zo wil zij de kwaliteit van menslievende zorg verhogen. We nemen initiatieven voor het innoveren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

In het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 ‘Waar liefde is…’ leest u de beleidslijnen voor de komende periode.