Mijn leven in kaart is een van de verhaalmethoden van Reliëf. Mijn leven in kaart is gericht op ouderen die hun levensverhaal willen en kunnen vertellen en wordt veel gebruikt om levensboeken mee te maken. Maar ook om zinvolle gesprekken met ouderen te voeren, over wie ze zijn, wat ze hebben meegemaakt en over wat voor hen van waarde is. Het vertellen van het levensverhaal helpt de oudere om grip te krijgen op het levensverhaal, om ingrijpende ervaringen een plaats te geven of om de balans van het leven op te maken.

Met behulp van thematisch ingedeelde gesprekskaarten vertelt de oudere in 7 sessies, verdeeld over ca. 2 maanden, over gebeurtenissen uit zijn of haar levensverhaal. De luisteraar (een zorgverlener of vrijwilliger) maakt aantekeningen en verzamelt met de oudere beeldmateriaal. Daarmee kan de luisteraar, in nauw overleg met de oudere verteller, een levensboek maken. De methode bestaat uit 50 gesprekskaarten met een foto en duidelijk leesbare gespreksvragen. Samen met een handleiding zitten de kaarten in een stevige doos. De materialen voor het levensboek moeten zelf bijeengezocht of aangeschaft worden. Voor ouderen met dementie hebben we In gesprek met mensen met dementie ontwikkeld. Voor oudere migranten is er Mijn leven in kleur en voor een homoseksuele oriëntatie is er de Roze-vragenlijst (pdf).

Mijn leven in kaart is ontwikkeld op basis van de uitkomsten van internationaal onderzoek naar life review. Life review is ‘het gestructureerd terugkijken op het geheel van de levensloop in een individuele setting vanuit een evaluerend perspectief’. Onderzoek toont aan dat life review positieve effecten heeft op mentaal welbevinden, identiteitsondersteuning en zingeving en speciaal (maar niet uitsluitend) geschikt voor ouderen, die geconfronteerd worden met meer of minder ingrijpende veranderingen in hun leven, zoals het verlies van werk, het verlies van een partner, een verhuizing of beperkingen als gevolg van gezondheidsproblemen. In de setting van de zorg leidt werken met de methode tot meer begrip van zorgverleners voor cliënten. Het heeft bovendien een positieve uitwerking op de kwaliteit van (zorg)relaties.

De methode is door het Zorginstituut als een bewezen effectieve methode voor zingevingsondersteuning erkend, op basis van onze onderbouwing. En in 2009 ontving de methode een appeltje van oranje uit handen van koningin Maxima.

Zorgaanbieders die de methode willen gebruiken in hun organisatie kunnen zorgprofessionals en vrijwilligers hiervoor opleiden, middels de Training MLIK – vrijwilligers (pdf) en Training MLIK – zorgprofessionals (pdf). U kunt de trainingen zelf uitvoeren, maar uiteraard zijn de experts van Reliëf ook graag bereid de training voor u te verzorgen.

Indien u samen met een vrijwilligersorganisatie een levensverhalenproject wilt opzetten, verwijzen we u graag naar het erkenningsdocument Mijn leven in kaart (pdf) en het draaiboek-Optekenen-levensverhalen dat is gemaakt door SWO De Bilt (pdf).

De publicatie is te bestellen in onze webwinkel.