Inspiratie van zorgprofessionals

Reliëf faciliteert een netwerk voor ethiekondersteuners in de langdurige zorg, zodat mensen van verschillende organisaties elkaar leren kennen, weten te vinden en zij kennis en ervaringen kunnen delen.  Twee keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst rondom een thema dat door een van de netwerkleden is aangedragen.

Dit jaar zijn de netwerkbijeenkomsten op maandag 20 maart en op maandag 6 november, steeds van 14.00 tot 16.00 uur, digitaal via Zoom. Op 20 maart is het thema: ‘Het behouden en inspireren van zorgprofessionals’

Op dit moment kampen veel zorgorganisaties met tekorten in de zorg en daarnaast weten we dat er in de toekomst een transitie zal worden gemaakt, waarin er met nog minder mensen zorg geleverd zal moeten worden. Wat kan je als ethiekondersteuner bijdragen in deze transitie? En welke interventies vanuit de ethiek zouden behulpzaam kunnen zijn bij de bevordering van werkplezier en werktrots van individuele medewerkers en in teams?

Iedereen die actief is op het gebied van ethiek in de langdurige zorg kan lid worden van het netwerk.
Een lidmaatschap geeft toegang tot de digitale bijeenkomsten en u ontvangt twee keer per jaar een nieuwsbrief. De bijdrage voor dit lidmaatschap is € 100,- per jaar.

Contact
Wilt u meer informatie of lid worden? Neem dan contact op met Marije Stegenga mstegenga@relief.nl.