Als christelijke vereniging van zorgaanbieders heeft Reliëf de missie om christelijke zorgorganisaties te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van hun identiteitsbeleid. Een belangrijk steeds terugkerend onderwerp is het personeelsbeleid in identiteitsgebonden zorgorganisaties. Hoe geef je de identiteit vorm met mensen met een verschillende signatuur? Kun je ook met niet-christelijke medewerkers christelijke zorg leveren? Hoe borg je identiteit in de wijze waarop je aan werving en selectie doet en wat behelst een christelijk personeelsbeleid? Verschillende vraagstukken waar HR medewerkers en beleidsmakers wellicht ook mee worden geconfronteerd.

In alle christelijke organisaties verhouden mensen zich tot deze vraagstukken. Reliëf heeft de ambitie om samen met Mark Smidt een netwerk op te zetten waarin mensen hun kennis en ervaringen op dit punt met elkaar kunnen delen. Daarnaast gaan we daar waar gezamenlijke vraagstukken zijn een deskundige uitnodigen om de mensen binnen het netwerk verder toe te rusten. Dit netwerk is bedoeld voor functionarissen op het gebied van HR die verbonden zijn aan een zorg– of welzijnsorganisatie met een identiteitsgebonden grondslag. 

Heeft u belangstelling voor dit netwerk, meld u dan aan voor de eerste netwerkbijeenkomst op dinsdag 29 september van 15:00 uur  tot 17:00 uur in de Basiliek in Veenendaal. Tijdens deze eerste bijeenkomst doen we een verkenning doen van de behoeftes. Waar moet het netwerk aan voldoen, welke vragen leven er? Daarbij willen we tijdens deze bijeenkomst met elkaar kennismaken en zullen we een korte inspirerende lezing houden om de gedachten alvast wat te vormen.

Locatie: Veenendaal
Datum: 29 september 15.00 – 17.00 uur
Kosten: 150 euro pp
Aanmelden: tot 1 september via e-mail aan academie@relief.nl