Er is sprake van toenemende personeelsschaarste en we hebben de komende tijd alle medewerkers hard nodig! De vraag hoe we ook oudere medewerkers voor de organisatie inzetbaar kunnen houden tot hun pensioen, lijkt zeer relevant. Op 8 september zal daarom worden stilgestaan bij de oudere generatie medewerkers. Is er beleid voor 55-plussers? Op welke manier is er oog en oor voor hen? Wat verwacht je wel of niet (meer)?

Deze middag willen we ons verder verdiepen in de visie op ouder worden, wat ouder worden betekent en welke rol zingeving daarbij heeft in het werk. We kijken ook hoe we juist vanuit onze christelijke identiteit  medewerkers kunnen inspireren en oog kunnen hebben voor hun mentale gezondheid. We gaan met elkaar in gesprek over ‘best practices’ op dit thema in de verschillende  organisaties en bespreken de vraagstukken waar HR medewerkers mee te maken hebben .Zo komen we samen  tot nieuwe kennis en inzichten.

Er is al een vast netwerk met een twintigtal deelnemers. HR medewerkers zijn van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij mvonk@relief.nl en je krijgt nadere informatie. (na half augustus)

 

Meld je even aan als je van plan met om te komen bij mvonk@relief.nl