Reliëf start in 2020 met een netwerk van leden van ethiekcommissies van ziekenhuizen. Doel van het netwerk is om door middel van het uitwisselen van ervaring en expertise de kwaliteit van de commissies ethiek te bevorderen. Daarnaast is er ruimte voor kennisontwikkeling of een conferentie. Om te inventariseren welke behoeften er zijn rond een dergelijk netwerk, met welke thema’s het netwerk zich moet bezighouden en wat de agenda zou moeten zijn, organiseert Reliëf een startbijeenkomst op 13 november van 14.00 tot 16.30 in Woerden. Wilt u meer informatie over het netwerk of wilt u zich aanmelden voor de startbijeenkomst, neem dan contact op met Trijntje Scheeres-Feitsma via tscheeres@relief.nl.