Observaties helpen professionals om zicht te krijgen op hun eigen handelen. Zo groeit de beroepstrots maar leren medewerkers ook eerlijk kijken naar minder goed gelukte zorg en hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte daarvan. Aan de hand van observaties leren we teams om met elkaar in gesprek te gaan over wat goede zorg nou eigenlijk is voor hen, voor de bewoners, en volgens de kernwaarden van de organisatie. Deze motiverende interventie zet teams in beweging en geeft ze zelf regie over hun eigen ontwikkeling.

Wij bieden u deze vorm van deskundige begeleiding in company. Voor meer informatie: neem contact op met ons secretariaat via info@relief.nl of 0348 74 88 80.