We organiseren een gratis digitale bijeenkomst voor geestelijk verzorgers op 18 januari van 13:00-14:30 uur.

Corona heeft een enorme impact gehad op de hele samenleving en in het bijzonder op zorgmedewerkers. Patiënten die in hele korte tijd ernstig ziek werden en soms zonder afscheid te nemen, stierven. Bezoekregelingen met alle gevolgen van dien. Volledig ingepakt proberen contact te maken met ernstig zieke en onrustige patiënten. De druk op de zorg was en is enorm.

Veel geestelijk verzorgers hebben ondersteuning gegeven aan zorgteams of zijn daar volop bij betrokken. Ze hebben bijvoorbeeld rituelen uitgevoerd of gesprekken gevoerd en digitale sessies georganiseerd. Anderen zijn zoekend hoe dit vorm te geven of zoeken naar aanvulling, nu het veelvuldiger aan de orde is en er nieuwe impulsen nodig lijken om het gesprek aan te gaan met zorgteams. Welke thema’s spelen er en hoe organiseer je een teamgesprek zodanig dat je niet samen in het moeras zinkt? Er zijn al ‘best practices’ die de moeite waard zijn om te delen en ideeën en suggesties wat verder opgepakt zou kunnen worden. Niet alleen gesprek is noodzakelijk, ook schrijfoefeningen kunnen een invalshoek zijn.

In deze digitale bijeenkomst staat de uitwisseling en inventarisatie van ‘best practices’ centraal en suggesties vanuit Reliëf. Wat heb je gedaan, wat werkte en hoe kunnen andere geestelijk verzorgers daar hun voordeel mee doen? Reliëf biedt met deze digitale sessie een platform om ervaring uit te wisselen en te leren van elkaar. Na afloop maken wij een factsheet de we verspreiden onder de deelnemers.

Datum: 18 januari 2021
Tijd: 13.00 – 14.30
Locatie: Digitaal via ZOOM
Kosten: geen