Kan iemand met dementie gelukkig zijn? Is een leven met dementie zinvol en van betekenis? Moeten mensen met dementie euthanasie kunnen krijgen als ze dat eens zo hebben aangegeven? Al deze (en nog vele andere) vragen hebben we voorgelegd aan zorgprofessionals en aan familieleden van mensen met dementie. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat zorgprofessionals positiever zijn in hun denken over het leven met dementie dan naasten. Hoewel zorgprofessionals euthanasie aan mensen met dementie onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar vinden, zijn ze er wel terughoudender in dan familie.

Gelijktijdig met dit onderzoek hebben we een aantal mensen met dementie geïnterviewd. Openhartig vertelden ze ons over hun kijk op dementie, hun euthanasiewens en waarom ze deze beslissing maken. De meest opvallende conclusie uit het onderzoek is dat zowel mensen met dementie, hun naasten als zorgprofessionals een grotere rol zien voor de familie rondom euthanasie aan mensen met dementie dan nu is toegestaan.

Lees het onderzoeksrapport en de factsheets op de pagina: materialen.