Ook in 2022 gaan we door met onze netwerkbijeenkomsten inclusie en zorg voor de mensen met een verstandelijke beperking.

Voor wie

De inclusiebijeenkomsten zijn bedoeld voor zorgprofessionals die zich binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bezig houden met welzijn en zingevingsvraagstukken: geestelijk verzorgers, persoonlijk begeleiders, activiteitenbegeleiders, vrijwilligerscoördinatoren en voor mensen die werkzaam zijn in de kerk.

De bijeenkomst

Op 17 februari 14.00 – 16.30 uur zal Dr. André Mulder resultaten delen over zijn nieuwe onderzoek naar de betekenis van het begrip inclusie en de wijze waarop geestelijk verzorgers hier al dan niet een rol voor zichzelf in zien. Er wordt stilgestaan bij de vraag wat deze uitkomsten betekenen voor geestelijk verzorgers, geloofsgemeenschappen en zorgaanbieders voor de komende tijd.

Naar aanleiding van deze presentatie zullen we verkennen welke focus de netwerkbijeenkomsten het komende jaar moeten hebben.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via: info@relief.nl, o.v.v. aanmelding Inclusiebijeenkomst 17 februari. U krijgt dan een link toegestuurd om de online meeting bij te wonen.

De bijeenkomst is kosteloos.