Deze training is bedoeld voor disciplines die in de zorg betrokken zijn bij de begeleiding van teams en zorgprofessionals. Teamleiders, zorgcoördinatoren, geestelijk verzorgers, coaches etc. Tijdens deze tweedaagse wordt een flinke gereedschapskoffer aan instrumenten aangereikt waarmee je zorgprofessionals en teams effectiever kunt coachen en begeleiden. De rode draad bij deze instrumenten is de theorie van de positieve psychologie en het oplossingsgericht werken.

Je leert coachen vanuit inspiratie en drijfveren, naar motivatie en (werk)plezier door middel van beweging en groei. We verkennen gesprekstechnieken die daarbij behulpzaam zijn, maar ontwikkelen ook visie op de begrippen zorg, professionaliteit, begeleiding en coaching.

Het wordt een praktische tweedaagse met vaart en plezier. Je oefent met eigen casuïstiek en met die van elkaar om daarna in de eigen praktijk teams en zorgprofessionals vanuit de basisprincipes van oplossingsgericht coachen te kunnen begeleiden.

Doelgroep: zorgprofessionals, artsen, bestuurders, leden van een medisch ethische commissie, (zorg)managers en beleidsmedewerkers
Trainer: Marije Stegenga
Tijd: 9.30 – 16.30
Deelnemers: 8 tot 12 personen
Kosten: € 650, (werkzaam bij) Reliëf lid: € 600
Accreditatie: V&VN en GAIA

Meer informatie