OVER ONS

Reliëf is in 2003 opgericht als christelijke vereniging voor zorgaanbieders. De vereniging was op dat moment een samenvoeging van een aantal voorlopers vanuit katholieke en protestantse origine, met name vanuit de verstandelijk gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Later zijn daar de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en ziekenhuizen aan toegevoegd.  

Anno nu is Reliëf een levendige organisatie die als vereniging nog steeds de belangen van haar leden vertegenwoordigd. Meer dan 80 zorgorganisaties zijn lid en voelen zich verbonden met Reliëf, vanuit de christelijke identiteit. Ruim 120 persoonlijke leden voelen zich dermate met Reliëf verbonden, dat ze op persoonlijke titel lid zijn geworden. Naast deze leden kent Reliëf inmiddels een flinke groep zorgaanbieders, voor wie Reliëf aansprekend is vanwege haar unieke gedachtegoed. Zij maken gebruik van het Reliëfaanbod via netwerken, trainingen, begeleiding en inzet van de specifieke expertise van de medewerkers van Reliëf. 

Lidorganisaties

 • ‘s Heeren Loo Zorggroep
 • Accolade Zorg
 • Amaris Zorggroep
 • ASVZ
 • Cardia
 • Careander
 • Chr. Stg. BCM zorg en dienstverlening
 • De Blije Borgh zorgorganisatie
 • De Haven
 • De Rusthoeve – SWZP
 • De Vriezenhof
 • De Westerkim
 • Diakonessenhuis
 • Haaglanden Medisch Centrum
 • Hanzeheerd
 • Het Maanderzand
 • Het Zonnehuis Beekbergen
 • Huis ter Leede
 • Ikazia Ziekenhuis
 • KVH Minderbroeders Kapucijnen
 • Laurens
 • Leger des Heils W&G, Raad van Bestuur
 • Lelie zorggroep
 • Liberein
 • Neboplus, wonen en zorg
 • Norschoten
 • Opella
 • Present voor u
 • Profila Zorg
 • Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer (PCSOH)
 • Psychologenpraktijk Brouwer
 • PZC Dordrecht
 • R.K. Beheerstichting ‘De Voorzienigheid’
 • R.K. Zorgcentrum Roomburgh
 • Saffiergroep
 • Schutse Zorg Tholen
 • Sint Jozefoord
 • Sonneburgh
 • Stem in de Stad
 • Stichting AMSTA
 • Stichting Bartiméus
 • Stichting Hervormd Centrum Pennemes
 • Stichting HilverZorg
 • Stichting Land van Horne
 • Stichting LuciVer
 • Stichting Maria – oord
 • Stichting P.C. Zorgorganisatie De Riederborgh
 • Stichting Philadelphia Zorg
 • Stichting Prisma
 • Stichting Sint Anna
 • Stichting Sprank
 • Stichting Uddel Samen
 • Stichting Vrijwilligers Kuria
 • Stichting Waardeburgh
 • Stichting Zorg & Wonen Glorieux
 • Stichting Zorggroep Liante
 • Stichting Zorgpartners Midden-Holland
 • Stichting Zuyderland Medisch Centrum
 • Verpleeghuis Het Meulenbelt (lid)
 • Verpleeghuis Naarderheem
 • Viattence
 • Vredenoord
 • Wittenbergzorg
 • Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië
 • Woonzorg Unie Veluwe WZU
 • WoonZorgcentrum Maria Dommer
 • WVO Zorg
 • Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
 • ZorgAccent
 • Zorgcentrum Anker
 • Zorgcentrum Horizon
 • Zorggroep Aelsmeer
 • Zorggroep Charim
 • Zorggroep Manna
 • Zorggroep Noordwest – Veluwe

 

Samenwerkingspartners

Reliëf werkt graag samen met gewaardeerde en gerespecteerde partners! Op dit moment gebeurt dat in diverse netwerkverbanden en organisaties: 

 • Agora, voor professionals en vrijwilligers die werken in de laatste levensfase  
 • CHE, de Christelijke Hogeschool Ede, via diverse lectoraten en samenwerkingsverbanden gericht op onderwijs en ontwikkeling 
 • Christelijk Sociaal Congres, een platform van maatschappelijke organisaties die zich op grond van hun statuten willen laten aanspreken op hun christelijk-sociale wortels. 
 • Lindeboom instituut, een wetenschappelijk studiecentrum vanuit christelijke levensbeschouwing 
 • NEON, Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland  
 • NPV, Nederlandse Patiënten Vereniging Zorg voor het leven 
 • PThU, Protestantse Theologische Universiteit, voor Onderzoek en Innovatie 
 • Radboudumc, op het gebied van geestelijke verzorging
 • Religieuzen van ordes en congregaties in het project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg 
 • Theologische Universiteit, voor Onderzoek en Innovatie 
 • Stichting Fonds Cupertino 
 • Universiteit voor Humanistiek, het werk en trainen voor Geestelijk Verzorgers Thuis
 • VIAA, christelijke hogeschool in Zwolle, via het Lectoraat Zorg & Zingeving 
 • VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, voor organisaties die mensen met een beperking ondersteunen 
 • VGVZ, de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers 
 • VKMO, Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties 
Contactgegevens

Joseph Haydnlaan 2a
3533AE Utrecht
T 030-7600115
E info@relief.nl