Reliëf bevordert menslievende zorg in Nederland

Digitale Ethiekmiddag: Emoties in het moreel beraad

Datum: 28 november 2023
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams
Ethiek.HT

Emoties kunnen de ethische reflectie vertroebelen, maar kunnen de ethische reflectie ook bevorderen. Vaak steken emoties de kop op binnen het moreel beraad. Tijdens deze middag leer je waar deze vandaag komen, wat ze met ethiek te maken hebben en hoe emoties vruchtbaar kunnen zijn in het moreel beraad. Ook geven we tips en suggesties hoe je met emoties om kunt gaan en op een professionele wijze kunt reguleren in een moreel beraad.

Online van 14.00 tot 16.00 uur
Trainers: Marije Stegenga en Fem Pluimers
Meer informatie en inschrijven.

Reliëf Jaarcongres 2024

Datum: 8 maart 2024
Gehele dag evenement
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Nijkerk
Nieuws

Netwerk HR en identiteit

Speciaal voor HR medewerkers van identiteitsgebonden zorgorganisaties is er een netwerk waarin kennis wordt gedeeld en dilemma’s worden besproken. Het netwerk bestaat nu twee jaar en er zijn diverse relevante thema’s besproken. Komende netwerkbijeenkomst is op dinsdag...

24 maart 2022: Studiedag ‘Op de grens van leven en dood’

Het Evangelisch College organiseert jaarlijks een aantal inspirerende praktijkgerichte studiedagen om leiders in de kerk toe te rusten voor hun taak in de lokale gemeente. Deze studiedagen zijn bedoeld voor voorgangers, oudsten, kerkenraadsleden en andere...

Thijs Tromp 12 ½ jaar directeur Reliëf

Op 1 januari 2022 is Thijs Tromp 12 ½ jaar directeur van Reliëf. Stafmedewerker Wout Huizing, maakte deze 12 ½ van nabij mee en vindt het een mijlpaal om bij stil te staan en even op terug te blikken. Lees verder… Per 1 maart 2001 startte Thijs Tromp als...

Zin in zorg

Tijdschrift over zorg, ethiek
en levensbeschouwing

THEMANUMMER ZORGINFARCT 2023-3

‘Het moet anders in de zorg’. Al jaren wordt door beleidsmakers, wetenschappers en verzekeraars gewezen op een dreigend ‘zorginfarct’. Er is een groot en groeiend tekort aan
zorgprofessionals terwijl het aantal mensen dat zorg nodig heeft groter wordt. Zo groeit de kloof tussen de vraag naar en het
aanbod van zorg. In deze Zin in Zorg aandacht voor het zorginfarct met hierin onder andere:

  • Henriëtte Bertels, de nieuwe voorzitter van het bestuur van Reliëf, introduceert de thematiek.
  • Ria Knotters, bestuurder in de ouderenzorg, ziet
    wel mogelijkheden. Het móet niet alleen anders, het kán ook
    anders. 
  • Een interessante casus over het inzetten van Filipijnse verpleegkundigen in Nederland. Trijntje Scheeres schetst verschillende perspectieven.
  • Columns van Anne Westerduin en Carlo Leget

Bezieling in de zorg

Contactgegevens

Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

T 0348-748880 E info@relief.nl