Palliaweb is een omvangrijk kennisplatform over palliatieve zorg met actuele en praktische informatie, tools, onderwijsmaterialen en opleidingen. Wie in of aan de palliatieve zorg werkt, vindt op Palliaweb betrouwbare en bruikbare informatie, in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg in Nederland.

Toolbox ‘Afscheid nemen en herdenken’
Palliaweb wordt op continue basis uitgebreid met actuele relevante informatie. Zo is recentelijk op verzoek van Palliaweb een toolbox ‘Afscheid nemen en herdenken’ ontwikkeld door Reliëf en huis van Chesed. De toolbox biedt inspiratie en handreikingen om herdenken en afscheid nemen in een zorgorganisatie vorm te geven. Met name is de toolbox ontwikkelt voor zorgmedewerkers zélf, daarnaast ook te gebruiken voor de naasten van de overledenen.

Informatie hierover vindt u op deze link. De toolbox is gratis te downloaden!