Op Palliaweb komen binnenkort diverse onderzoeksresultaten beschikbaar voor zingeving en geestelijke verzorging in de palliatieve zorg thuis. Onder de naam PLOEG-onderzoeksprojecten is het doel om meer aandacht voor zingeving en levensvragen te verwezenlijken in de palliatieve zorg. Reliëf participeert in deze onderzoeken.

Geestelijk verzorgers zijn specialist in zingeving. Ze begeleiden patiënten en naasten in zorginstellingen en sinds enkele jaren ook steeds vaker in de thuissituatie. Ook van zorgverleners wordt gevraagd aandacht te hebben voor zingeving. In het PLOEG onderzoeksproject zijn instrumenten ontwikkeld om zorg voor zingeving beter te organiseren in de thuissituatie. Wil je je eigen vaardigheden vergroten? Kijk dan eens hier voor:

  • signalerings- en verwijzingstools om te weten hoe je zorg voor zingeving kunt geven en naar wie je door kunt verwijzen als dat nodig is
  • een werkboek voor geestelijk verzorgers om hun werk in de thuissituatie goed te organiseren
  • een interventie voor palliatieve patiënten door geestelijk verzorgers

Op 30 september 2022 vindt de conferentie Zorg voor zingeving plaats waarbij je workshops over de instrumenten kunt volgen. Zet het alvast in je agenda!