Reliëf heeft een aantal professionele podcasts laten produceren die behulpzaam kunnen zijn bij het gesprek over de laatste fase van het leven. De verhalen kunnen mensen aan het denken zetten over vragen als: Hoe zou ik mijn afscheid voorbereiden? Welke laatste wens heb ik nog?

De podcasts gepubliceerd op de website van ikwilmetjepraten.nu. De verhalen zijn aangevuld met gespreksvragen (pdf).

Reliëf maakte dit binnen het samenwerkingsverband de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’. De coalitie stimuleert dat mensen meer ruimte en aandacht geven aan de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek gaan. Door dit gesprek aan te gaan weten mensen in je omgeving hoe zij je kunnen steunen en helpen. Want ieder mens is tot het laatste toe van betekenis.