Binnen de gezondheidszorg zien we dat er door verschillende zienswijzen, waarden, culturen en religies soms wrijving en ethische dilemma’s ontstaan. Door middel van onderstaande podcasts maken we (toekomstige) zorgverleners bewust van hun eigen denkpatronen. Zo krijgen ze inzicht in welke andere waarden en overtuigingen aan bepaalde keuzes of handelingen ten grondslag liggen. Hierdoor worden zorgmedewerkers geïnspireerd om buiten hun eigen kaders te denken door meerdere kanten te belichten van religieuze en culturele dilemma’s in de zorg. In deze 12-delige podcastserie bespreken we verschillende, veelvoorkomende en herkenbare casuïstiek. De inzichten zijn direct bruikbaar in de dagelijkse zorgpraktijk. De podcasts zijn eenvoudig te beluisteren onderweg, tijdens het sporten of anderszins. Ook zijn de podcasts in te zetten bij trainingen of debatten. Bij elke podcast ontwikkelen we een lesbrief met gespreks- en debatvragen om zorgverleners te helpen de casus en zienswijzen met elkaar (na) te bespreken.

De serie is gemaakt door ‘Huis van Chesed’ van Marije Vermaas, in samenwerking met Reliëf en Stichting Even Anders.

Podcast 7: Behandeling voortzetten?

Het dilemma in deze podcast: Een joodse oudere mevrouw is ernstig ziek. Haar curatieve chemotherapie wordt in het ziekenhuis geëindigd. De familie van de mevrouw belt de huisarts voor een second opinion. Wat kan de huisarts doen?

Beluister de PODCAST en lees de bijbehorende LESBRIEF.

Postcast 6: Verplicht eten?

Het dilemma in deze podcast: Meneer Rahaman is 89 jaar, van Surinaams-Hindoestaanse komaf en woont in een verpleeghuis. Hij is weduwnaar en heeft zes kinderen. Meneer Rahaman heeft steeds minder vaak zin in eten. De zorg vermoedt dat het einde van zijn leven in zicht komt. De kinderen maken dagelijks eten voor hun vader. Wanneer ze zien dat de zorg hem dat niet altijd meer aanbiedt, komen ze vaker om hem te helpen met eten, soms haast tegen zijn zin in.

Beluister de PODCAST en lees de bijbehorende LESBRIEF.

Podcast 5: Psychosociale problematiek bespreken

Het dilemma in deze podcast: Een moeder komt met haar dochter bij de huisarts. De huisarts vermoedt psychosociale problematiek bij dochter. Hulp in deze hoek wordt echter geweigerd. Wat kan de arts doen?

Beluister de PODCAST en lees de bijbehorende LESBRIEF

Podcast 4: Pijnmedicatie weigeren

Het dilemma in deze podcast: Een gelovige vrouw weigert pijnmedicatie in haar terminale fase, ondanks dat zij hevig pijn lijdt. Ook haar twee zonen staan achter haar beslissing. De medicatie heeft als bijwerking dat dit het leven verkort, zo geven ze aan, we mogen niet op de stoel van God gaan zitten. Hoe ga je hiermee om als zorgteam?
In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met psychosociaal verpleegkundige Margreet Meuleman en Rineke Heij, adviseur van NPV-Zorg voor het Leven (Nederlandse Patiëntenvereniging).

Beluister de PODCAST en lees de bijbehorende LESBRIEF.

Podcast 3: Anticonceptie

Het dilemma in deze podcast: Een verloskundige merkt dat er geen kinderwens meer is bij haar cliënte die zwanger is van haar zesde kind. Toch wil cliënte in de toekomst geen anticonceptie gebruiken vanwege geloofsredenen. Hoe ga je hier als zorgverlener mee om?
In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met verloskundige Elzemarie Witzier en Rineke Heij, adviseur van NPV-Zorg voor het Leven (Nederlandse Patiëntenvereniging).

Beluister de PODCAST en lees de bijbehorende LESBRIEF.

Podcast 2: Tolk inschakelen?

Het dilemma in deze podcast: moet de huisarts, tegen de wens van de familie in, een tolk inschakelen om haar cliënt te vertellen dat ze niet meer beter wordt?
In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met huisarts Clara van den Dool en islamitisch geestelijk verzorger Mualla Kaya.

Beluister de PODCAST en lees de bijbehorende LESBRIEF.

Podcast 1: Hoofddoek weigeren?

Het dilemma in deze podcast: moet je een cliënt verplichten om een hoofddoek te dragen en halal te eten omdat de familie dat wil?
In deze podcast gaat geestelijk verzorger Marije Vermaas in gesprek met vrijwilligster en trainer Christien Begemann (zinnigzorgen.nl) en islamitisch geestelijk verzorger Mualla Kaya.

Beluister de PODCAST en lees de bijbehorende LESBRIEF.