15 februari 2022 is het project Profilering Geestelijke Verzorging afgerond. Hoewel het project als zodanig wellicht niet zo bekend is, is de impact groot. In de afgelopen jaren is binnen dit project de website www.geestelijkeverzorging.nl ontwikkeld tot een vaak geraadpleegde en zeer gewaardeerde website. Ook is 25 juni als de dag van de levensvragen in het leven geroepen (www.dagvandelevensvragen.nl). In de afgelopen jaren heeft een brede regiegroep impulsen gegeven aan de profilering van de geestelijke verzorging in Nederland.

Charlotte Molenaar was projectleider van het project Profilering Geestelijke Verzorging, dat startte in 2018. Vanuit Reliëf is er volop meegewerkt, mee-ontwikkeld en inhoud gegeven aan dit project. Eén van de initiatiefnemers was stafmedewerker van Reliëf, Wout Huizing. Een andere stafmedewerker, Trijntje Scheeres- Feitsma, nam deel aan de regiegroep en was een half jaar projectleider toen Charlotte met zwangerschapsverlof was. Thijs Tromp was in de begeleiding betrokken en last but not least werd Esther Dwarswaard – communicatiemedewerker binnen Reliëf tot september 2021 – de communicatiemedewerker binnen dit project. Zij ontwikkelde met Charlotte Molenaar de website www.geestelijkeverzorging.nl. Deze website wordt veelvuldig geraadpleegd, biedt een schat aan informatie en helpt ook geestelijk verzorgers door het aanreiken van PR materiaal. In totaal zijn er een poster, visitekaartjes, een PowerPoint, twee verwijskaarten, een boekje, diverse artikelen en publicaties, 18 strips en 8 animaties gemaakt. Ook vanuit VWS wordt regelmatig verwezen naar deze website.

Bij de afronding van dit project is de voortgang goed belegd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers en de beroepsvereniging Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ).

Er is ook een youtubekanaal Geestelijke Verzorging gemaakt waar alle filmpjes te vinden zijn. En hier zijn drie playlists gemaakt met relevante video’s die door anderen zijn gemaakt. Er is de mogelijkheid te reageren op de filmpjes en tips te geven voor goede filmpjes.

Er is voor het succesvol borgen van deze middelen nog een jaarkalender gemaakt. Deze jaarkalender bevat per maand verschillende themadagen waarop aandacht gegeven kan worden aan geestelijke verzorging en waarin de pr-materialen die zijn ontwikkeld tijdens dit project zijn meegenomen. Ook staan er andere ideeën in, die zullen zorgen voor profilering van geestelijke verzorging en daarmee een bredere bekendheid bij de doelgroepen. Deze jaarkalender zal binnenkort ruim onder de aandacht worden gebracht. Eén van de dagen is 25 juni: De dag van de levensvragen. Reliëf koppelt het thema en datum van haar jaarcongres (24 juni) aan deze dag.