Intervisie geestelijk verzorgers in de thuissituatie

Intervisie voor geestelijk verzorgers thuis is een vorm van kennisontwikkeling die specifiek is ontwikkeld voor deze professionals. Juist als zelfstandig werkend geestelijk verzorger heb j collega’s nodig om je scherp te houden, om van te leren en samen op te trekken en elkaar te inspireren. De inbrenger doet een beroep doet op de expertise van anderen om te helpen waardevolle inzichten te krijgen. De intervisie wordt geleid door een ervaren en opgeleide gespreksleider van Reliëf met gevarieerde methodieken.  

Doel van intervisie is te leren reflecteren op de situatie en daarmee inzicht te krijgen in eigen patronen en denkbeelden. Door methodisch de ingebrachte casus te verhelderen via de intervisiemethode wordt het perspectief van de inbrenger vergroot.  Intervisie brengt tegelijk aan iedere deelnemer herkenning en erkenning. Door samen te reflecteren vergroot je je eigen deskundigheid. Je krijgt zicht op eigen kwaliteiten én ontwikkelpunten in je werk als geestelijk verzorger. Je ontdekt handelingsalternatieven en vindplaatsen om rondom thematieken jezelf verder te verdiepen.   

De gedeelde en besproken ervaringen worden vertrouwelijk behandeld.   

Belangstelling om lid te worden van een intervisiegroep? Mail naar: academie@relief.nl 

Trainer(s)
Marjanne Dijk, Karin Seijdell, Wout Huizing of Iepie Kroese

Locatie
n.n.b.

Max. aantal deelnemers
8 deelnemers

Duur
4 keer per jaar, anderhalf tot twee uur per sessie

Extra informatie

Accreditatie
SKGV

Prijs:
Leden: € 750 (per jaar)
Niet-leden: € 1.00 (per jaar)

Interesse in een intervisietraject?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag persoonlijk verder.