Publicaties

[et_pb_shop _builder_version=”3.12.2″ columns_number=”0″ type=”product_category” include_categories=”30″ orderby=”date-desc” posts_number=”20″ /]

Specialisatie GV-Thuis

Datum: 12 september 2023
Tijd: 09:30 - 16:00
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Nijkerk
GV5

Als geestelijk verzorger in de thuissituatie dien je over andere competenties en vaardigheden te beschikken dan intramuraal werkende geestelijk verzorgers. Waar ligt je specifieke expertise als geestelijk verzorger, en hoe sluit die aan bij specifieke doelgroepen? Hoe bouw je aan een netwerk? En (hoe) kun je bijdragen aan het maatschappelijk debat? Deze training leert jou om geestelijke verzorging in de thuissituatie kundig uit te voeren.

Data: 12 sep, 10 okt, 14 nov
Trainer: Wout Huizing
Meer informatie en inschrijven.

Digitale ethiekmiddag: Communicatie in het moreel beraad

Datum: 19 september 2023
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams
Ethiek.HT

Tijdens een moreel beraad kan er spanning ontstaan in de onderlinge communicatie; tussen deelnemers maar ook tussen deelnemers en jou als gespreksleider. Tijdens deze ethiekmiddag onderzoeken we met behulp van de principes van verbindend communiceren hoe je op een constructieve manier met dergelijke situaties om kunt gaan.

Online van 14.00 tot 16.00 uur!
Trainer: Fem Pluimers en Iepie Kroese
Meer informatie en inschrijven.

Moreel Beraad

Datum: 20 september 2023
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Nijkerk

Deze opleiding leert je kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. Dit leer je o.a. door middel van het Reliëf Stappenplan. Als je deze opleiding hebt afgerond kun je een moreel beraad met zorgprofessionals leiden.

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over ethiek, ontwikkel je ethische gespreksvaardigheden en oefen je gesprekken aan de hand van zelf ingebrachte casussen. Tevens besteden we aandacht aan de implementatie van moreel beraad in je eigen organisatie. Voorafgaand aan de derde cursusdag leid je een moreel beraad in je eigen werksituatie.

Data: 20 sep, 4 okt, 8 nov

Meer informatie en inschrijven.

Zinvol Trainen

Datum: 26 september 2023
Tijd: 09:30 - 16:00
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Nijkerk
GV7

Je bent als geestelijk verzorger in de thuissituatie niet alleen expert in begeleiding van mensen thuis, maar ook op het gebied van zingeving. Maar hoe geef je daarover training en bijscholing?

Hoe kun je andere disciplines en vrijwilligers scholen op het terrein van zingeving? In deze leergang staan de basale didactische uitgangspunten centraal en oefen je met het geven van je eigen training. Zo ontdek je de uitdagingen van het trainersvak.

Data: 26 sep, 31 okt, 21 nov
Trainer: Wout Huizing
Meer informatie en inschrijven.

Oplossingsgericht Coachen

Datum: 28 september 2023
Tijd: 09:30 - 16:00
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Nijkerk
OC

Deze training is bedoeld voor disciplines die in de zorg betrokken zijn bij de begeleiding van teams en zorgprofessionals. Tijdens deze tweedaagse wordt een flinke gereedschapskoffer aan instrumenten aangereikt waarmee je zorgprofessionals en teams effectiever kunt coachen en begeleiden. De rode draad bij deze instrumenten is de theorie van de positieve psychologie en het oplossingsgericht werken.

Data: 28 sep en 12 okt
Trainer: Marije Stegenga
Meer informatie en inschrijven.

Moreel Beraad

Datum: 12 oktober 2023
Tijd: 09:30 - 16:30
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Nijkerk
MB6

Deze opleiding leert je kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. Dit leer je o.a. door middel van het Reliëf Stappenplan. Als je deze opleiding hebt afgerond kun je een moreel beraad met zorgprofessionals leiden.

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over ethiek, ontwikkel je ethische gespreksvaardigheden en oefen je gesprekken aan de hand van zelf ingebrachte casussen. Tevens besteden we aandacht aan de implementatie van moreel beraad in je eigen organisatie. Voorafgaand aan de derde cursusdag leid je een moreel beraad in je eigen werksituatie.

Data: 12 okt, 2 nov, 7 dec 2023

Meer informatie en inschrijven.

Henri Nouwenretraite

Startdatum: 25 oktober 2023
Einddatum: 26 oktober 2023
Tijd: 17:00 - 17:00
Locatie: De Wittenberg in Zeist
workshop3

Op 25 en 26 oktober 2023 vindt de Henri Nouwen retraite weer plaats in ‘De Wittenberg’ in Zeist.
Een prachtige plek om 24 uur een pas op de plaats te maken en stil te staan bij wat en wie je inspireert in je werk als zorgprofessional. In een kleine groep met andere zorgprofessionals trek je een etmaal op, onder begeleiding van Wout Huizing, stafmedewerker van Reliëf.

Een retraite met een mix van interactie en momenten voor jezelf, stilte en viering en diversiteit in werkvormen. Je leest voorafgaand aan de retraite het boek Adam, dat je na aanmelding wordt toegezonden en is inbegrepen bij de prijs.

Meer informatie en inschrijven.

Digitale ethiekmiddag: Werken met waarden

Datum: 31 oktober 2023
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams
Ethiek.HT

In een moreel beraad gebruiken we waarden om de motieven en beweegredenen van de moreel betrokkenen op het spoor te komen. Waarden zijn ook in andere gespreksvormen en dialogen heel behulpzaam zijn, zoals bijvoorbeeld verbindend communiceren. In deze ethiekmiddag gaan we verder in op de redenen waarom waarden zo behulpzaam zijn en verkennen we manieren om morele reflectie langs de weg van waarden laagdrempelig te bevorderen.

Online van 14.00 tot 16.00 uur!
Trainer: Trijntje Scheeres en Iepie Kroese
Meer informatie en inschrijven.

Ethiek voor bestuurders

Datum: 2 november 2023
Tijd: 16:00 - 20:00
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Nijkerk
Ethiek.HT

Zorg en ethiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat vraagt van bestuurders in de zorg een grote mate van sensitiviteit voor ethische vraagstukken.

Tijdens deze inspirerende dag leren bestuurders meer over ethiek en zorg en de wijze waarop ethiek een structurele plek kan krijgen binnen de zorg. Ook verkennen we ethische vragen aan de bestuurstafel en reiken instrumenten aan om deze vraagstukken te helpen analyseren en bespreken.

Meer informatie en inschrijven.

Opfrisdag Moreel Beraad

Datum: 15 november 2023
Tijd: 09:30 - 16:30
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Nijkerk
ODMB2

Deze opfrisdag is bedoeld voor zorgprofessionals die eerder een basistraining moreel beraad volgden.

Aan de hand van het Reliëf Stappenplan loop je tijdens deze opfrisdag nog eens de belangrijkste stappen door om kritisch een moreel dilemma te onderzoeken. Er wordt opgefrist hoe je zorgvuldig afwegingen maakt en verantwoord besluiten neemt. Er is ruimte om inmiddels opgedane ervaring te delen en te leren van elkaar. Na deze dag ben je weer helemaal bij om in de eigen werksituatie een fris en succesvol moreel beraad te leiden.

Meer informatie en inschrijven.

Maandelijkse nieuwsbrief Reliëf

Mis niets, net als 2500+ andere zorgprofessionals.
Uitschrijven kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens

Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

T 0348-748880 E info@relief.nl