Het lijkt zo’n vanzelfsprekende combinatie: zorg en kerk. Want zorg dragen voor de ander behoort tot het hart van het kerk-zijn. Omzien naar de ander, in lief en leed met elkaar meeleven, elkaar tevoorschijn luisteren, elkaar troosten en inspireren. Toch is het een hele toer om mensen met een verstandelijke beperking een plaats te laten krijgen in reguliere geloofsgemeenschappen. Tijdens dit webinar kijken we wat inclusief kerk-zijn kan opleveren voor zorgorganisaties en kerken en hoe je dit handen en voeten kunt geven.

Het webinar is opgenomen in drie delen:

  1. Introductie door Reliëf directeur Thijs Tromp
  2. Lezing door Koos Tamminga
  3. Q&A, Gesprek met de deelnemers

Kerk-zijn voor iedereen, het lukt pas echt als je de krachten bundelt! Het magazine ‘Zorg & Kerk’ (Reliëf, juni 2020) beschrijft kernachtig de uitdagingen voor zorgprofessionals, verwanten en geloofsgemeenschappen en de noodzaak van onderlinge samenwerking. Een prachtig voorbeeld hiervan is het project Hart van Vathorst, waarin een bestaande kerkelijke gemeente en een aantal instellingen voor zorg aan mensen met een beperking actief zijn gaan samenwerken. De gemeente werd daarmee in een keer een stuk diverser.

Maar wat heeft het de betrokkenen uiteindelijk gebracht? Veranderde het inclusief kerk-zijn wel echt iets? Staat of valt inclusie niet met de bereidheid van mensen om te willen veranderen? Of zou het toch mogelijk zijn inclusie te ‘organiseren’? Wat zijn nu uiteindelijk de werkzame stoffen van een inclusievere gemeenschap en hoe zou je deze in je eigen context kunnen toepassen?

Spreker is Koos Tamminga. Hij promoveerde op 25 september 2020 op een proefschrift over inclusief kerk-zijn. Naar aanleiding van zijn promotie verscheen het boekje: ‘Kerkzijn als antwoord. Inclusief gemeentezijn in tijden van krimp en transitie.’ (Hans Schaeffer, Joost Smit en Koos Tamminga) en een videocursus.