Wie ervaring heeft met het leiden van moreel beraad, kan meestal nog wel wat ‘tips and tricks’ gebruiken. Tijdens de
Reliëf ethiekmiddagen ga je samen met een deskundige trainer en andere deelnemers lastige situaties bespreken
en oefenen. Met een uitdagend programma rond wisselende thema’s en ruime gelegenheid voor onderlinge uitwisseling. Alle bijeenkomsten zijn digitaal.

Ethiekmiddagen in 2022

Hieronder de data voor de volgende bijeenkomsten en de link naar de aanmeldformulieren:

  •  8 februari – ethiek in de organisatie   AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK
  •  5 april – laagdrempelige vormen van morele reflectie  AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK
  •  5 juli (gewijzigde datum) – emoties in het moreel beraad   GEANNULEERD
  •  20 september – implementatie van moreel beraad   AANMELDEN
  •  1 november – geweldloze communicatie, een introductie   AANMELDEN
  •  6 december – familie en naasten in ethiekbeleid   AANMELDEN

Voor alle data geldt: 
Duur: van 14 uur – 16 uur
Locatie: Digitaal via ZOOM
Trainers: Trijntje Scheeres-Feitsma, Marije Stegenga, Iepie Kroese
Kosten: € 60 per bijeenkomst

Invulling ethiekmiddagen

 8 februari – Ethiek in de organisatie – Hoe herken je ethiek op alle lagen van de organisatie? Wat is integraal ethiekbeleid en waarom is dit belangrijk?
Ethiek speelt niet alleen een rol in de praktijk van zorg, maar overal in de zorgorganisatie is ethiek aan de orde van de dag. Tijdens deze middag krijg je meer zicht op de wijze waarop ethiek een rol speelt in alle geledingen van de organisatie en hoe cultuur en leiderschap hierin van wezenlijk belang is. We wijzen aanknopingspunten voor integraal ethiekbeleid aan en doen suggesties voor reflectie op alle niveaus in de organisatie.

5 april – Laagdrempelige vormen van morele reflectie – Er is in organisaties niet altijd ruimte en plek voor het moreel beraad. Welke laagdrempelige en toegankelijke vormen van ethiek en morele reflectie zijn er ook?
Soms is er geen tijd om een volledig  moreel beraad te doen en soms is een kleinere en eenvoudigere manier van morele reflectie gewenst. Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met kleine en praktische oefeningen die morele reflectie bevorderen en die je eenvoudig kan inzetten tijdens een teamoverleg, overdracht of scholing. Er is natuurlijk voldoende ruimte voor uitwisseling en vragen.

5 juli (gewijzigde datum) – Emoties in het moreel beraad – Waar komen die vandaan en hoe kun je als gespreksleider goed omgaan met deze emoties zodat ze het moreel beraad bevorderen?
Emoties kunnen de ethische reflectie vertroebelen, maar kunnen de ethische reflectie ook bevorderen. Vaak steken emoties de kop op binnen het moreel beraad. Tijdens deze middag leer je waar deze vandaag komen, wat ze met ethiek te maken hebben en hoe emoties vruchtbaar kunnen zijn in het moreel beraad. Ook geven we tips en suggesties hoe je met emoties om kunt gaan en op een professionele wijze kunt reguleren in een moreel beraad.

20 september – Implementatie van moreel beraad – Hoe breng je moreel beraad in de organisatie? En hoe borg je het?
Het goed borgen en implementeren van moreel beraad in je organisatie is nog een hele kunst! Hoe zorg je nou dat je pr op de goede plek aankomt, dat er budget is en dat mensen op strategische posities in je organisatie ethiek en moreel beraad een warm hart toedragen? Tijdens deze bijeenkomt delen we onze kennis en ervaring over wat werk en wat niet, geven we je tips en wisselen we best practices uit.

1 november – Geweldloze communicatie – Een korte introductie in geweldloze communicatie en hoe deze kennis en vaardigheden je van dienst kunnen zijn als ethiekondersteuner?
Tijdens deze ethiekmiddag nemen we je mee in de grondbeginselen van de geweldloze communicatie. Na een korte introductie gaan we aan de slag met kleine oefeningen om de theorie en praktijk wat dichter bij elkaar te brengen. We leren je hoe kennis en vaardigheden van deze manier van verbindend communiceren je van dienst kan zijn in je rol als gespreksleider en ethiekondersteuner.

6 december – Familie en naasten in ethiekbeleid – Welke positie hebben naasten en familie in ethiekbeleid en morel beraad? Een zoektocht.
Steeds vaker krijgen we als gespreksleiders de vraag of en op welke wijze mantelzorgers, naasten en soms ook cliënten zelf een rol kunnen spelen in het moreel beraad. Er zijn goede redenen om hier naar toe te werken, er zijn echter ook argumenten om dit niet te doen. Tijdens deze middag analyseren we met elkaar de argumenten en standpunten om wel of niet naasten te betrekken in het moreel beraad. Ook geven we concrete tips hoe de positie van de cliënt, zijn naasten en mantelzorgers  binnen het moreel beraad kan worden versterkt.

Meer informatie