Op 5 april hebben we een prachtige netwerkbijeenkomst gehad van het netwerk van commissies ethiek van ziekenhuizen. We waren te gast in het Diakonessenhuis in Utrecht waar we werden ontvangen met een heerlijke lunch.

Het thema was ‘Wie is er verantwoordelijk voor de implementatie van ethiekbeleid in het ziekenhuis?’. We verkenden dit onderwerp met drie boeiende inleidingen: tips voor implementatie (Reliëf), geestelijke verzorging en ethiek (Haga Ziekenhuis) en een best practices over het vormen van een ethisch netwerk in het ziekenhuis (Erasmus MC).

Onze volgende bijeenkomst is op 21 juni en zal gaan over shared decision making.

Alweer enige jaren faciliteert Reliëf het netwerk van commissies ethiek van ziekenhuizen; Prudentia. Inmiddels zijn 26 ziekenhuizen lid. We komen 3x per jaar bij elkaar rondom onderwerpen die de leden zelf aandragen. Ons belangrijkste doel is elkaar inspireren, uitwisselen van ervaringen en kennis delen. Ben je geïnteresseerd in het netwerk of wil je met jouw commissie lid worden, zoek dan contact met tscheeres@relief.nl