Religieus Erfgoed Menslievende Zorg

Religieuzen hebben aan de bakermat gestaan van onze gezondheidszorg. Dankzij de inzet van vele zusters en broeders zijn vele ziekenhuizen, verpleeghuizen en opleidingen gestart. Het werk van de religieuzen in Nederland is van onschatbare waarde voor de gezondheidszorg van Nederland. Toch is deze kennis van onze geschiedenis bij velen die in de zorg en welzijn werkzaam zijn onbekend. Dat is een gemis, omdat professionals meer dan ooit behoefte hebben aan inspiratie om hun werk met bezieling te kunnen doen. Het immaterieel erfgoed van de religieuzen is een belangrijke sleutel voor het aanboren van krachtbronnen bij zorgverleners om er te zijn voor de ander en nabij te zijn.

Verschillende religieuze ordes en congregaties vroegen Reliëf om middels het project ‘Religieus Erfgoed Menslievende zorg’ een deel van het immateriële erfgoed van religieuzen veilig te stellen en voort te zetten. Namelijk: hun investering in de gezondheidszorg voor zieken, voor kwetsbare mensen en mensen met een beperking. De bekommernis van de religieuzen van nu is hun blijvende zorg voor goede zorg, dat wil zeggen ‘menslievende zorg’. Daarom willen ze investeren in de zorg van heden en toekomst.

In dit project worden de waarden die ten grondslag liggen aan de menslievende zorg van religieuzen overgedragen op een manier die aansluit bij de hedendaagse zorgpraktijk. Met als doel om mensen die nu werkzaam zijn in de zorg dat met ‘ziel en zin’ te kunnen blijven doen.

Het project bereikt een breed scala aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, onder andere door:

  • Op een aantrekkelijke, eigentijdse manier informatie aan te bieden over de bijdragen die de religieuzen aan de gezondheidszorg hebben geleverd
  • Zorgverleners van nu te inspireren om zorg te verlenen met aandacht, waardigheid en wederzijds respect
  • Te werken aan de voortgang van de traditie van menslievende zorg door verhalen te vertellen over verleden, heden en toekomst

De looptijd van het project is 2014 – 2020. Het heeft inmiddels diverse prachtige producten opgeleverd, waaronder:

Deelnemende congregaties en ordes:

• Broeders van St. Joannes de Deo
• Zusters van de Heilige Juliana van Falconieri
• Zusters Franciscanessen van Heythuysen
• Orde der Camilianen
• Zusters van ‘de Voorzienigheid’
• Congregatie van de Heilige Geest
• Zusters Franciscanessen Alverna Aerdenhout
• Zusters Franciscanessen van Veghel
• Broeders van O.L.V. van Lourdes
• Zusters Franciscanessen van Charitas
• Zusters van Liefde in Tilburg
• Congregatie van de Dochters van Maria en Joseph
• Zusters van Julie Postel

De commissie van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf personen:
• Zuster Riet Hendriksen
• Pater Paul Schreur
• Broeder Theo van den Boer
• Broeder Antoon van der Steen
• Zuster Karin Bos