Samenwerkingspartners

Reliëf werkt samen in diverse netwerken en met diverse groepen en organisaties:

 • Coalitie van betekenis tot het einde, dat ten doel heeft het levenseinde bespreekbaar te maken.
 • Christelijk Sociaal Congres, een platform van maatschappelijke organisaties die zich op grond van hun statuten willen laten aanspreken op hun christelijk-sociale wortels.
 • Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt ondersteuning bij het omgaan met levensvragen van ouderen in zorg en welzijn.
 • Lindeboom instituut, een wetenschappelijk studiecentrum dat vanuit christelijke levensbeschouwing de besluitvorming over ethische kwesties in de politiek en de gezondheidszorg tracht te beïnvloeden.
 • Luce, centrum voor religieuze communicatie van Tilburg University
 • NEON, netwerk ethiekondersteuning
 • PRIL, Platform Regionale Initiatieven Levensvragen
 • Religieuzen van ordes en congregaties in het project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg
 • Stichting Deo Volente, dat als doelstelling heeft om geestelijke verzorging in de zorg te ondersteunen
 • Stichting Fonds Cupertino
 • VKMO