Het project ‘Levensverhaal Centraal’ heeft als doel om vanuit het levensverhaal van iemand met dementie het contact met de zorgverlener te verbeteren. Ruim een half jaar lang zijn zorgmedewerkers op hun eigen afdeling gaan onderzoeken hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen, wat ze nodig hebben en welke obstakels er in de weg liggen. Gelijktijdig zijn docenten van zorgopleidingen gaan onderzoeken hoe ze de opbrengsten van Levensverhaal Centraal in lesmodules kunnen inpassen. Op 30 oktober a.s. presenteren we de resultaten van dit onderzoek met een inspirerend congres. Nadere informatie volgt.