Op zaterdag 2 april ontvingen acht geestelijk verzorgers hun certificaat voor het volgen van de training ‘specialisatie geestelijk verzorgers thuis’. Ze ontvingen dit certificaat na het volgen van deze driedaagse training, die georganiseerd werd door Sichtpunt in Leeuwarden. Bij Sichtpunt werken geestelijk verzorgers die werkzaam zijn voor de gehele provincie Friesland. De geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advies bij zingeving en levensvragen aan mensen in de thuissituatie. Daarvoor zijn ze speciaal opgeleid en ze willen zich ook blijvend ontwikkelen.

Belang van verhalen

Sichtpunt meldde zich daarom bij Reliëf, als coördinator van de training die gericht is op de specialisatie van geestelijk verzorgers als ‘geestelijk verzorgers thuis’. Een duidelijk recente ontwikkeling binnen deze beroepsgroep, gestimuleerd door subsidiegelden vanuit VWS, om begeleiding in de thuissituatie te geven. De subsidie is vooral bedoeld voor het stimuleren van geestelijke verzorging aan vijftig plussers en binnen de (kinder)palliatieve zorg. Maar in deze training wordt helder dat het vak méér behelst dan individuele begeleiding geven aan mensen thuis, na bijvoorbeeld doorverwijzing van een huisarts of andere hulpverlener. Ontdekken wat dat méér en ándere is of kan zijn, staat centraal. Waar is de nood in onze samenleving? Waar en hoe komen levensvragen daarbij in beeld? Welke ondersteuning is mogelijk? Naast individuele begeleiding is er ook groepswerk mogelijk of het op gang brengen van ‘gemeenschapsverhalen’. Die verhalen kunnen worden verteld en onder de aandacht gebracht om vanuit het perspectief van een bepaalde groep mensen waar de nood hoog is, stem te geven aan wat er op het spel staat. Zo is bijvoorbeeld een groep geestelijk verzorgers zeer actief in het aardbevingsgebied in Groningen. Een scheur in je huis, is ook een scheur in je leven, zo maken die duidelijk.

In company

De acht geestelijk verzorgers van Sichtpunt dachten onder leiding van Marjo van Bergen en Wout Huizing na over de mogelijkheden in Friesland. Door de training ‘in company’ te organiseren was er volop gelegenheid goed te kijken naar de specifieke context in Friesland en ook stil te staan bij de werkwijze van Sichtpunt in het samen optrekken als geestelijk verzorgers. Deze training is gestart in 2021 als Open Inschrijving via Reliëf en de beide trainingen in dat jaar waren direct volgeboekt. Ook voor 2022 zijn beide Open Inschrijvingen al volgeboekt. Een goed idee dus om te kijken naar in company mogelijkheden! Meer informatie via academie@relief.nl