Supervisie is een beproefde methode om meer bewust te worden van je eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en de wijze waarop dit je professionele handelen kleurt. Door dit bewustzijn zul je beter functioneren in je werk als arts, verpleegkundige, verzorgende of geestelijk verzorger.

Traject
Een supervisietraject bestaat uit 10 tot 15 sessies. Na de derde sessie is er een zgn. ‘klikevaluatie’ om te kijken naar de  voorwaarden en vertrouwen in de voortgang van de supervisie. Dan wordt het contract getekend met daarin afspraken over tussenevaluatie en eindevaluatie. Na afronding ontvang je een bewijs van deelname. Een volledig traject telt voor 10 punten in het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers.

Werkvormen
In een supervisietraject heb je je eigen werkinbreng en schrijf je een reflectieverslag ter bespreking in de volgende sessie. Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van schriftelijk materiaal, beeld- of geluidsopnames, rollenspellen, oefeningen, of expressieve vormen. Jouw persoonlijke leerstijl is leidend.

Tijdsinvestering:
• Individuele supervisiesessie: 1 uur
• Supervisiesessie met 2 deelnemers: 1,5 uur
• Supervisiesessie met 3 deelnemers: 2 uur

Supervisoren
Wout Huizing en Trijntje Scheeres-Feitsma, beiden zijn geregistreerd bij de LVSC.
Wout Huizing is tevens pastoraal supervisor en geregistreerd bij de Raad voor Klinische Pastorale Vorming.

Wil je meer weten?
Bel of mail met je vragen naar 0348-748 880 of academie@relief.nl. Wij helpen je graag bij het maken van een keuze en bieden altijd maatwerk.