Georganiseerd door PZC Dordrecht in samenwerking met Reliëf

Wat is de samenhang tussen zorg en zin in het verpleeghuis en welke rol speelt de geestelijk verzorger hierbij? Nico van der Leer, geestelijk verzorger en zingevingsspecialist bij PZC Dordrecht, presenteerde tijdens een interactief online symposium de resultaten van zijn promotieonderzoek naar deze thema’s.

Opgenomen worden in een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis die iemand overkomt. Dat kan zingevingsvragen oproepen als ‘Wie ben ik nog?’ Gaan werken in een verpleeghuis is daarentegen vaak een bewuste keus, die alles te maken heeft met de eigen zingeving: van betekenis willen zijn voor anderen.
In het onderzoek van Van der Leer staat de vraag centraal wat het in de praktijk voor iemand betekent om in het verpleeghuis te verblijven, te wonen of te werken. De geestelijk verzorger blijkt een belangrijke rol te kunnen spelen in de bewustwording en ondersteuning van de aandacht voor zingeving. Het onderzoek laat zien dat niet alleen zorgverleners maar ook zorgvragers van betekenis willen zijn. Dat maakt het verpleeghuis tot een plek waar mensen met elkaar optrekken en voor elkáár zorgen.

Zingeving een podium geven

Zingeving in leven, zorg en werk is waarin PZC Dordrecht zich onderscheidt. Het is de rode draad binnen PZC Dordrecht, of je er nu woont of werkt. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? Hoe ervaart een zorgvrager dit ten opzichte van de zorgverlener? Dit en vele andere onderwerpen zijn besproken tijdens het symposium, waarbij niet alleen het podium is gegeven aan Nico van der Leer maar ook aan onder andere prof.dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek, prof. dr. Marie-José Gijsberts, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg en drs. Claartje Kruijff, psycholoog, voormalig Theoloog des Vaderlands en Remonstrants predikant.
Ook is aandacht besteed aan beleid met betrekking tot zingeving in de verpleeghuiszorg waarbij Anno Pomp, coördinator strategie langdurige zorg VWS, en Wim van der Kruijff, CDA-raadslid in de gemeente Dordrecht, hun visie hebben gedeeld. Hierna kregen zij symbolisch het boek ‘Zinvolle zorg in het verpleeghuis’ van Van der Leer overhandigd.

Samen werken aan zingeving

Naast de online aanwezigen waren er diverse professionals live aanwezig bij het symposium. Deze professionals, van negen verschillende zorgorganisaties uit Nederland, kwamen na afloop van het symposium bij elkaar om te onderzoeken of zij elkaar kunnen vinden in een gezamenlijke visie op gebied van zingeving in het verpleeghuis. Wat deze visie inhoudt en hoe de samenwerking vorm krijgt, wordt nu verder onderzocht.

Over PZC Dordrecht

Ruim 830 medewerkers bieden in Dordrecht zorg- en dienstverlening in onze woonzorgcentra, in de revalidatie en bij de mensen thuis. Zorg leveren we samen. De rode draad hierin is zinvol leven. Wij stimuleren mensen zich te richten op wat van waarde is in hun leven. Dat vind je terug in onze kernwaarden persoonlijk, zingevend en creatief.
Onze medewerkers en vrijwilligers ondersteunen de cliënten met hart en ziel. Respectvol en professioneel. Met oog voor eigen regie en zelfstandigheid van de zorgvrager. Zorg en dienstverlening vanuit de menselijke maat. Dát is wat wij bieden.

Over Reliëf

Reliëf is een christelijke vereniging van zorgaanbieders met circa 100 lidinstellingen en 150 persoonlijke leden. Reliëf zet zich in voor menslievende zorg, die wordt gekenmerkt door liefde, respect, verantwoordelijkheid, deskundigheid en gezamenlijkheid. Menslievende zorg is erop gericht om mensen die hulp nodig hebben zo bij te staan dat zij zich bevestigd voelen in hun waardigheid – dat ze gezien worden, meetellen en van betekenis zijn.