Onze gezondheidszorg is ontstaan uit naastenliefde. Zorg voor elkaar, vanuit betrokkenheid en intuïtie. In kloosters boden zusters vol ontferming zorg aan hun naasten. Bij een beroep als verpleegkundige speelde roeping vroeger een grote rol. Niemand die woorden als liefde en roeping tegenwoordig nog in zijn mond durft te nemen in de zorg. Wat betekent dat?

Volgens voormalig denker des Vaderlands, René Gude, zijn we afgelopen decennia van solidair naar solitair gegaan: ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’.  Welkom in Bubbelonië  onderzoekt welke woorden ons kunnen helpen een omgekeerde beweging in gang te zetten: wat minder individualistisch, wat meer solidair. Wij denken dat taal daar een belangrijke rol bij kan spelen: het maakt uit wie wat waar en hoe zegt. Met onze taal scheppen we onze werkelijkheid.

Wat betekenen de woorden die momenteel de zorg domineren? Wist u dat druk en stress oorspronkelijk angst betekenden? Wat zegt dit als we praten over regeldruk? En wat betekenen zelfregie en zorgwinst? Welke invloed hebben woorden in de manier waarop we naar zorg kijken? Of sterker: de identiteit van zorg bepalen?

Ervaar en beleef het op het Taalfestival ‘Taal…mij een zorg?!’ op 14 juni 2019. Onder leiding van Trouw journalist Peter Henk Steenhuis ontrafelen we de betekenis van onze taal. Uw ideeën en verhalen komen aan de basis te staan van artikelen en vervolgbijeenkomsten. Daarnaast zijn er diverse workshops te volgen. Raak geïnspireerd door de taal van religieuzen van vroeger: wat betekenen deze oude verhalen ons nu nog? Volg een minicursus gebarentaal. Of kom naar de workshop over inclusieve taal.

Het programma duurt van 10:00-15:00 uur en wordt gehouden op landgoed Zonheuvel. Welkom in Bubbelonië en Reliëf organiseren deze dag samen. Het festival is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de zorg: ervaringsdeskundigen, verpleegkundigen, verzorgenden, leidinggevenden, studenten, artsen en bestuurders. We willen dat het Taalfestival voor iedereen toegankelijk is. Daarom vragen we na afloop een vrijwillige bijdrage.

Welkom in Bubbelonië is een project van Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis, SBI en Instituut Gak.