Op 25 november werd in Woerden de Algemene Ledenvergadering gehouden, gevolgd door het najaarsberaad. Tijdens de ALV zijn de activiteitenplannen en de begroting 2020 goedgekeurd. Daarna hield Henk Steenhuis een inspirerende presentatie over zingeving, met name in werksituaties. Hij onderscheidde daarbij vier soorten zingeving, zonder daarbij een hiërarchie aan te brengen of hier een waardeoordeel over te vellen: Zinnelijkheid, zintuiglijkheid, zinrijkheid en zinvolheid. Bij de aanwezige bestuurders leverde dit veel herkenning op. Zinnelijkheid gaat over lijfelijkheid, zintuiglijkheid over het schone, over kunst, zinrijkheid over relaties, ervaringen, over woorden. En zinvolheid tenslotte gaat over het goede doen, over roeping. Iets dat kwetsbaar is, zeker in de zorgsector, omdat mensen met een roeping gemakkelijk over hun grenzen kunnen gaan.

De ledenvergaderingen in 2020 zijn gepland op maandag 8 juni en maandag 23 november.