Reliëf directeur Thijs Tromp is benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Deze werkzaamheden gaat hij combineren met zijn activiteiten voor Reliëf.

Het bestuur van Reliëf is bijzonder blij met deze benoeming. Tromp zal zich in zijn onderzoek richten op het thema sociale inclusie in kerk, zorg en samenleving. Uitsluiting van kwetsbare mensen in onze samenleving is namelijk nog steeds aan de orde van de dag. Henk Prins, voorzitter van Reliëf, onderstreept het belang van deze benoeming: “De leden van Reliëf hebben hun wortels in diaconale initiatieven van protestantse kerken en katholieke ordes en congregaties. Zij hebben als doel om zorg te bieden aan mensen die dat nodig hebben, de minsten allermeest. Het onderzoek naar het bevorderen van inclusie in de samenwerking van kerken, zorgaanbieders en andere maatschappelijke partners, geeft een krachtige impuls voor de relevantie van het werk van christelijke zorgaanbieders in Nederland.”

De benoeming gaat in vanaf 1 september 2019. Hij volgt professor Herman Noordegraaf op, die de leerstoel tot 2018 bekleedde. De leerstoel gaat uit van Stichting Rotterdam.