Voltooid leven, een veelbesproken term in Nederlandse zorgkringen, roept vragen op zowel op politiek niveau als op de werkvloer. Het toenemende debat over euthanasie en palliatieve zorg vereist reflectie. Is euthanasie de waardige uitkomst, of biedt palliatieve zorg een waardig sterven? ‘HET zorgcongres’ op 15 oktober 2024 behandelt deze onderwerpen (Specialistisch) verpleegkundigen/verzorgenden, PA’s, VS’en, BMH’ers, artsen en andere geïnteresseerden zonder zorgachtergrond zijn van harte welkom.

Reliëf beveelt dit congres van harte en zal ook aanwezig zijn om jullie te ontmoeten!

Kijk voor meer informatie op de website hetzorgcongres.nl.