In het kader van het landelijke GV-thuis project is begin dit jaar een training ‘specialisatie geestelijk verzorgers thuis’ ontwikkeld, waarop iedere geïnteresseerde geestelijk verzorger kon intekenen. In zeer korte tijd waren de beschikbare trainingsdata voor 2021 vol geboekt. Dat betekent dat veel geestelijk verzorgers ‘in de wachtrij’ staan. Daarom bieden we nu een aanvullende mogelijkheid aan:

Een Centrum voor Levensvragen (CvL) kan deze training ‘intern’ opzetten door zelf een groep (maximaal 12 geestelijk verzorgers) te organiseren die deze driedaagse wil volgen. Groot voordeel is dat de studiegenoten die in elkaars regio werkzaam zijn elkaar kunnen stimuleren, op weg kunnen helpen én samen plannen kunnen maken. De training is dan niet door VWS gesubsidieerd. Dat betekent dat een CvL dan zelf de opdracht heeft de training te financieren. Vanzelfsprekend kunnen ook deelnemersgelden worden gevraagd.

Een CvL stelt de groep – minimaal 8, maximaal 12 – samen, regelt een trainingslocatie of kiest ervoor de training digitaal te laten plaatsvinden en maakt met de trainers Marjo van Bergen en Wout Huizing concrete afspraken over data, tijd en locatie. De interval tussen de trainingsdagen is tussen de 4 en 6 weken.

Inmiddels is de eerste training met 10 deelnemers afgerond. Uit de evaluatie komt naar voren dat 75% de training ‘goed’ vond en 25% ‘uitstekend’. Dezelfde score is er voor de trainers, Marjo van Bergen en Wout Huizing. “Een must voor een geestelijk verzorger thuis, deze training’ merkt een deelnemer op. Een ander noemt het een ‘praktisch praktijkgericht aanbod’ en: ‘een nuttige en zinnige ondersteuning bij het opzetten van je praktijk Geestelijke Begeleiding Thuis’.

Lijkt je dit een leuk idee? Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Wout Huizing: whuizing@relief.nl en voor organisatorische vragen met Irma van den Boom via academie@relief.nl

Voor meer informatie over de inhoud van deze training, zie: relief.nl/specialisatie-geestelijk-verzorgers-thuis/