Trainingen bezielde organisatie

Bezielde organisatie

Hoe geef je de kernwaarden van je organisatie vorm in je werk? Hoe kan je ruimte maken voor jouw bezieling als zorgverlener?
Wij bieden training en coaching met observaties, reflectie en bezinning.

Integrale Reliëf aanpak – in company

Integrale Reliëf aanpak – in company

Bij Reliëf hebben we jarenlange expertise opgebouwd op het gebied van identiteitstrajecten en weten we hoe de beleden identiteit op integrale wijze zichtbaar gemaakt kan worden in het handelen van mensen in de organisatie. De Reliëf Aanpak helpt u om de dialoog over...

Werken aan menslievende zorg

Werken aan menslievende zorg

Er is veel geschreven over zorgethiek en over hoe de zorgrelatie het centrum zou moeten zijn van goede zorg. Reliëf ontwikkelt samen met u een integrale aanpak om de betekenis van zorg zichtbaar te maken voor medewerkers, en tegelijkertijd medewerkers te leren om...

Besturen met Bezieling

Besturen met Bezieling

Liefde, respect, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. Hoe geef je vanuit deze waarden leiding aan je zorgorganisatie? Welk rol speelt jouw persoonlijke levensweg daarin en wat zijn voor jou belangrijkste bronnen van inspiratie? Hoe blijf je authentiek,...

Structureel samenwerken met naasten en mantelzorgers

Structureel samenwerken met naasten en mantelzorgers

Het focussen op welzijn kan niet zonder het versterken van betekenisvolle relaties rondom de cliënt. Bij Reliëf geloven wij dat leven betekenis krijgt in relatie tot anderen. Het is daarom essentieel om de bestaande liefdevolle relaties rondom een zorgontvanger te...

Observaties

Observaties

Observaties helpen professionals om zicht te krijgen op hun eigen handelen. Zo groeit de beroepstrots maar leren medewerkers ook eerlijk kijken naar minder goed gelukte zorg en hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte daarvan. Aan de hand van observaties leren we...

Coaching

Coaching

Reliëf is uw coach als u snel effectief groei wilt, maar ook ruimte voor inspiratie en zingeving van de coachee. Als stafmedewerkers van Reliëf zijn we experts op het gebied van waardegerichte coaching en oplossingsgerichte coaching en hebben we ruime ervaring zowel...

Werken met middenkader

Werken met middenkader

In zorgorganisaties kunnen leiders het verschil maken. Bij Reliëf kunnen we u en uw managementteam begeleiden om samen tot een gezamenlijke visie en taalveld te komen zodat moreel leiderschap wordt versterkt en leiders in positie komen. Bij de coaching komen onder...

Cultuurverandering

Cultuurverandering

Het beïnvloeden van cultuur is niet eenvoudig. Toch is dit in het veranderende landschap van zorg wel voortdurend noodzakelijk. Onze Reliëf adviseurs hebben veel ervaring op dit gebied en kunnen u helpen zicht te krijgen op de aanknopingspunten die u heeft om de...

Contactgegevens

Houttuinlaan 5A
3447 GM  Woerden

T 0348-748880 E info@relief.nl