Trainingen ethiek

Ethiek

Hoe ga je om met ethische dilemma’s in de zorg? Wij bieden training en coaching om waardevolle zorg te stimuleren. Met ons scholingsaanbod ethiek ondersteunen wij organisaties en professionals in morele reflectie op werken in de zorg: wat vinden wij goede zorg? Of wanneer sprake is van een dilemma: wat is in dit geval het goede om te doen?

Wij verzorgen trainingen in het leiden van moreel beraad, en we bieden scholing en begeleiding aan commissies ethiek, gericht op ethiekbeleid in zorgorganisaties. Voor wie wil kennismaken met ethiek en/of moreel beraad, geven wij workshops en basistrainingen. Ook kunnen onze specialisten bemiddelen of adviseren bij acute vraagstukken, en uiteraard kunnen wij een moreel beraad leiden in uw organisatie.

Ethiek en zin in werk: voor minder morele stress en meer werkgeluk

Ethiek en zin in werk: voor minder morele stress en meer werkgeluk

Nieuwe blended learning van Reliëf en Finivita Mag ik een cliënt weigeren te verzorgen als hij agressief is?Wat doe ik als een familie grote druk op mij uitoefent om iets te doen wat ik eigenlijk geen goede zorg vind?Wat is eigenlijk goede zorg? Allemaal dagelijkse...

Ethiek implementeren

Ethiek implementeren

Tijdens deze training leer je hoe je ethische reflectie kunt bevorderen in de organisatie. We zoeken naar aanknopingspunten voor ethiekbeleid binnen de organisatie en verkennen verschillende vormen van ethische reflectie om beter aan te kunnen sluiten bij de taal,...

Tools voor debriefing rondom corona met zorgteams

Tools voor debriefing rondom corona met zorgteams

Door het COVID-19 virus is in dit voorjaar de zorg drastisch veranderd. Een hele nieuwe categorie patiënten kwam erbij met een naar ziektebeeld. Professionals moesten beschermende kleding dragen in het contact met patiënten. Patiënten stierven zonder afscheid te...

Ethiek en zin in werk: voor minder morele stress en meer werkgeluk

Gespreksleider Moreel Beraad (Basistraining)

Deze opleiding leert je kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. Dit leer je o.a. door middel van het Reliëf Stappenplan. Als je deze opleiding...

Workshop ethische vragen en dilemma’s in de Zorg voor mensen thuis

Workshop ethische vragen en dilemma’s in de Zorg voor mensen thuis

Wat doe je als je cliënt een andere opvatting heeft over goede zorg dan jij als wijkverpleegkundige of thuiszorgmedewerker? Waar ligt de grens tussen eigen regie en het opdringen van zorg? In deze workshop krijg je inzicht in de morele dilemma's in de zorg voor mensen...

Workshop Moreel Beraad voor de gehandicaptenzorg

Workshop Moreel Beraad voor de gehandicaptenzorg

Wat doe je als je cliënt een andere opvatting heeft over goede zorg dan jij als begeleider? Waar ligt de grens tussen eigen regie en het opdringen van zorg? In deze workshop krijg je inzicht in de morele dilemma's in je dagelijks werk als begeleider. Voor jou wordt...

Reliëf digitale Ethiekmiddagen

Reliëf digitale Ethiekmiddagen

Wie ervaring heeft met het leiden van moreel beraad, kan meestal nog wel wat ‘tips and tricks’ gebruiken. Tijdens de Reliëf ethiekmiddagen ga je samen met een deskundige trainer en andere deelnemers lastige situaties bespreken en oefenen. Met een uitdagend programma...

Leiden van moreel beraad: coaching on the job

Leiden van moreel beraad: coaching on the job

Coaching door een van onze specialisten aan een of meerdere gespreksleiders moreel beraad. Dit aanbod is bestemd voor zowel beginnende als ervaren gespreksleiders die zich verder willen bekwamen in moreel beraad. Na de basistraining ben je klaar om een moreel beraad...

Contactgegevens

Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

T 0348-748880 E info@relief.nl