Trainingen ethiek

Ethiek

Hoe ga je om met ethische dilemma’s in de zorg? Wij bieden training en coaching om waardevolle zorg te stimuleren. Met ons scholingsaanbod ethiek ondersteunen wij organisaties en professionals in morele reflectie op werken in de zorg: wat vinden wij goede zorg? Of wanneer sprake is van een dilemma: wat is in dit geval het goede om te doen?

Wij verzorgen trainingen in het leiden van moreel beraad, en we bieden scholing en begeleiding aan commissies ethiek, gericht op ethiekbeleid in zorgorganisaties. Voor wie wil kennismaken met ethiek en/of moreel beraad, geven wij workshops en basistrainingen. Ook kunnen onze specialisten bemiddelen of adviseren bij acute vraagstukken, en uiteraard kunnen wij een moreel beraad leiden in uw organisatie.

Gespreksleider Moreel Beraad (Basistraining)

Gespreksleider Moreel Beraad (Basistraining)

Deze driedaagse opleiding leert je kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. Dit leer je o.a. door middel van het Reliëf Stappenplan. Als je deze...

Reliëf Ethiekmiddagen

Reliëf Ethiekmiddagen

NIEUW! Dit najaar gaan we starten met netwerkmiddagen voor ervaren gespreksleiders moreel beraad. We organiseren een uitdagend programma rond wisselende thema's en bieden ruime gelegenheid voor onderlinge uitwisseling. Samen bouwen we zo aan een netwerk moreel beraad...

Leiden van moreel beraad: coaching on the job

Leiden van moreel beraad: coaching on the job

Coaching door een van onze specialisten aan een of meerdere gespreksleiders moreel beraad. Dit aanbod is bestemd voor zowel beginnende als ervaren gespreksleiders die zich verder willen bekwamen in moreel beraad. Na de basistraining ben je klaar om een moreel beraad...

Contactgegevens

Houttuinlaan 5A
3447 GM  Woerden

T 0348-748880 E info@relief.nl