U bent van harte uitgenodigd voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 november a.s., van 13.30u tot 14.45u in De Hofclub, Zaagmolenlaan 4 in Woerden.

Na de huishoudelijke agenda is er ruimte voor het Najaarsberaad, van 15.00u tot ongeveer 16:30u met het thema:

‘Geestelijke verzorging thuis’

Guido Schürmann is beleidsadviseur bij Agora en landelijk projectleider Geestelijke Verzorging Thuis. Hij zal een inleiding verzorgen over de ingezette ontwikkelingen en onderzoeksresultaten en gaat in gesprek over kansen en knelpunten.

In 2018 kwam er subsidie vanuit VWS voor de ontwikkeling van geestelijke verzorging thuis. Veel is in gang gezet. Aandacht voor zingeving en begeleiding bij levensvragen staat hoog op de agenda, ook in het sociale domein. Subsidie is toegezegd tot en met 2027. Hoe die gelden goed benutten? Nieuwe ontwikkelingen roepen ook weer nieuwe vragen op. Waar liggen kansen voor zorgorganisaties, maar waar schuurt en knelt het ook? Is er samenwerking met de nieuw opgerichte Centra voor Levensvragen? Hoe die samenwerking vorm te geven?

We hopen u te mogen verwelkomen.

Aan en- afmelden kan via: directiesecretariaat@relief.nl.