Sinds de subsidieregeling rond netwerkvorming ten dienste van eerstelijns geestelijke verzorging beschikbaar is, is er veel beweging op het gebied van geestelijke verzorging in de eerste lijn. De betrokkenheid op deze thematiek is voor de PRIL-leden veelal niet nieuw. In diverse overleggen hebben we stilgestaan bij de wijze waarop geestelijke verzorging door professionals en vrijwilligers in de eerste lijn vorm zou kunnen krijgen en georganiseerd kon worden.  

Op 21 oktober organiseren we een landelijke bijeenkomst voor PRIL-leden die werken met vrijwilligers. Het doel van de bijeenkomst is drieërlei: 

  1. Inventariseren van knelpunten die de subsidieregeling voor netwerkvorming bij PRIL-leden die werken met vrijwilligers oproept.
  2. Het formuleren van aandachtspunten. 
  3. Het adresseren van deze aandachtspunten bij relevante partijen zoals: de VGVZAgora (de kennismakelaar), Fibula, ZonMW, de ouderenbonden en het ministerie van VWS.

Datum: 21 oktober 2019
Tijd: 13.30 – 17.00
Plaats: Woerden, de Hofclub
Aanmelden: via  www.relief.nl/pril-formulier 

We hopen dat je deze gelegenheid niet aan je voorbij laat gaan om een gezamenlijk aandachtplan te maken voor de rol van vrijwilligers in de eerstelijns ondersteuning op het gebied van levensvragen en zingeving en dit bij belangrijke partijen neer te leggen. 

Meld je tijdig aan, want er is ruimte voor een beperkt aantal mensen. 

Op het opgaveformulier vind je ook een aantal richtvragen en vragen naar het signalement van je organisatie. Graag deze vooraf invullen; dat kan ook als je er niet bij kunt zijn.

De uitgebreide uitnodigingsbrief PRIL bijeenkomst is hier bijgevoegd.