Alle onze ethiekmiddagen zijn alleen online te volgen!

31 januari 2023, 14.00 tot 16.00 uur.
Ethiek in de organisatie

Hoe herken je ethiek op alle lagen van de organisatie? Wat is integraal ethiekbeleid en waarom is dat belangrijk?
Ethiek speelt niet alleen een rol in de praktijk van zorg, maar overal in de zorgorganisatie is ethiek aan de orde van de dag. Tijdens deze middag krijg je meer zicht op de wijze waarop ethiek een rol speelt in alle geledingen van de organisatie en hoe cultuur en leiderschap hierin van wezenlijk belang is. We wijzen aanknopingspunten voor integraal ethiekbeleid aan en doen suggesties voor reflectie op alle niveaus in de organisatie.

Trainers: Marije Stegenga en Fem Pluimers.

21 maart 2023, 14.00 tot 16.00 uur
Minder stress in stap 6 – waarden wegen

De afwegingsfase (stap 6) is voor de meeste gespreksleiders de moeilijkste fase in het moreel beraad. We moeten de waarden zien te verbinden aan de handelingsmogelijkheden en aan ons antwoord op de morele vraag. In deze ethiekmiddag lichten we deze fase in het moreel beraad er uit en geven praktische handvaten en tips om een goede afweging te maken.

Trainers: Marije Stegenga en Iepie Kroese

30 mei 2023, 14.00 tot 16.00 uur 
De hermeneutische methode

Je bent waarschijnlijk bekend met de dilemma methode van Reliëf maar er zijn meer methoden voor moreel beraad. Tijdens deze bijeenkomst laten we je kennis maken met de hermeneutische methode, dat is een narratieve manier van morele reflectie. We gaan kleine stukjes oefenen en je krijgt narratieve interventies voor morele reflectie aangereikt die je eenvoudig kan gebruiken in je dagelijkse werk.

Trainers: Trijntje Scheeres en Fem Pluimers

19 sep 2023, 14.00 tot 16.00 uur
Communicatie in moreel beraad

Tijdens een moreel beraad kan er spanning ontstaan in de onderlinge communicatie; tussen deelnemers maar ook tussen deelnemers en jou als gespreksleider. Tijdens deze ethiekmiddag onderzoeken we met behulp van de principes van verbindend communiceren hoe je op een constructieve manier met dergelijke situaties om kunt gaan.

Trainer: Fem Pluimers en Iepie Kroese

31 okt 2023, 14.00 tot 16.00 uur
Werken met waarden

In een moreel beraad gebruiken we waarden om de motieven en beweegredenen van de moreel betrokkenen op het spoor te komen. Waarden zijn ook in andere gespreksvormen en dialogen heel behulpzaam zijn, zoals bijvoorbeeld verbindend communiceren. In deze ethiekmiddag gaan we verder in op de redenen waarom waarden zo behulpzaam zijn en verkennen we manieren om morele reflectie langs de weg van waarden laagdrempelig te bevorderen.

Trainer: Trijntje Scheeres en Iepie Kroese

28 nov 2023, 14:00 tot 16:00 uur
Emoties in het moreel beraad 

Emoties kunnen de ethische reflectie vertroebelen, maar kunnen de ethische reflectie ook bevorderen. Vaak steken emoties de kop op binnen het moreel beraad. Tijdens deze middag leer je waar deze vandaag komen, wat ze met ethiek te maken hebben en hoe emoties vruchtbaar kunnen zijn in het moreel beraad. Ook geven we tips en suggesties hoe je met emoties om kunt gaan en op een professionele wijze kunt reguleren in een moreel beraad.

Trainers: Marije Stegenga en Fem Pluimers