Na een dienstverband van 20 jaar verlaat directeur Thijs Tromp Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Hij kiest hiervoor omdat hij zijn functie als directeur in de praktijk steeds moeilijker kan combineren met zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Het besluit is Thijs niet licht gevallen omdat hij de organisatie en het gedachtegoed van Reliëf een warm hart toedraagt. Hij vindt het nu echter het juiste moment om ruimte te maken voor nieuwe perspectieven.

De directeur vertrekt in goed overleg met het bestuur van Reliëf, die zijn inzet en leiding prijst. Henk Prins, voorzitter: “Het bestuur en het team van Reliëf hebben grote waardering voor de bevlogenheid van Thijs als directeur. Hij kent de praktijk van de zorg en geeft richting aan de wetenschappelijke doordenking ervan. Thijs is een bezielende en verbindende kracht in onze vereniging. Wij zijn hem zeer dankbaar voor wat hij betekend heeft voor Reliëf. We gaan hem zeker missen.”

Thijs zal op 1 juli 2022 vertrekken bij Reliëf. Het bestuur start binnenkort een procedure voor zijn opvolging. Het afscheid van Thijs is gepland op het jaarcongres van Reliëf op 24 juni.