Er is veel geschreven over zorgethiek en over hoe de zorgrelatie het centrum zou moeten zijn van goede zorg. Reliëf ontwikkelt samen met u een integrale aanpak om de betekenis van zorg zichtbaar te maken voor medewerkers, en tegelijkertijd medewerkers te leren om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van bewoners, patiënten en cliënten.

In deze aanpak staan verhalen centraal. We leren luisteren naar verhalen van zorgontvangers zodat er meer zicht ontstaat op wat voor de zorgontvanger van waarde is en hoe zorg identiteitsversterkend kan werken. Ook helpen wij u om in uw organisatie de transitie te maken van tellen naar vertellen zodat kwaliteitsmeting een kwaliteitsbevorderende werking heeft op alle professionals in de organisatie.

Wij bieden u deze vorm van deskundige begeleiding in company. Voor meer informatie: neem contact op met ons secretariaat via info@relief.nl of 0348 74 88 80.