Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Wat doe je als je cliënt een andere opvatting heeft over goede zorg dan jij als wijkverpleegkundige of thuiszorgmedewerker? Waar ligt de grens tussen eigen regie en het opdringen van zorg? In deze workshop krijg je inzicht in de morele dilemma’s in de zorg voor mensen thuis. Voor jou wordt duidelijk wat moreel beraad is en hoe je tot een afgewogen besluit komt om het dilemma aan te pakken. Naast de theorie is er veel ruimte voor uitwisseling, oefeningen uit de praktijk en reflectie daarop.

Doelgroep: wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en hun leidinggevenden
Duur: 3 uur
Aantal deelnemers: 8-12 personen
Vorm: In company training
Voor reserveren of vragen, neem contact op met de Reliëf Academie via academie@relief.nl of 0348 74 88 80.

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development