Mevrouw van Buren was al geruime tijd ernstig ziek. Van haar arts hoorde zij dat zij niet meer te genezen was, en dat haar levenseinde nu echt dichterbij kwam. Grote onrust bekroop haar. Haar leven, haar kinderen, haar herinneringen…ze kon en wilde ze niet los laten. Ze betekenden veel voor haar, altijd al. Wat vast te houden of los te laten in het licht van dood en leven? Hoe om te gaan met deze spanning?

Welke vragen heeft zij, en hoe kunnen anderen haar daarbij steunen? Of hoe zal dit afscheid zijn voor haar naasten? In het sterven kunnen mensen worstelen met vragen rond vasthouden en loslaten. Of bijvoorbeeld, geloven en weten. Welke vaardigheid en houding van de vrijwilliger of zorgprofessional zijn hierbij heilzaam?

Deelnemers aan deze workshop krijgen inzicht hoe levensvragen en zingeving een rol spelen tijdens het leven en het sterven, oftewel van levenskunst tot stervenskunst. Deelnemers maken kennis met en leren werken met verschillende handvatten waarmee zij stervenden en naasten kunnen ondersteunen, en dan met name vanuit in het diamantmodel van Carlo Leget. Een model rond 5 spanningsgebieden die zowel bij leven als bij sterven kunnen spelen én denk aan de spanning tussen vasthouden en loslaten.

Dit aanbod is bedoeld voor mensen – professionals, vrijwilligers, naasten – die concreet te maken hebben met stervenden en hun naasten.

Datum: donderdag 2 december 2021 GEANNULEERD

Deelnemers: minimaal 8 – maximaal 12
Trainer: Tilly de Kruyf (geestelijk verzorger en trainer )
Kosten: € 150. Dit is inclusief 25,- inschrijfkosten, direct te voldoen bij de inschrijving.

Meer informatie