Op basis van de principes van Geweldloze Communicatie door Marshall B. Rosenberg

Een cliënt die je steevast voor elk wissewasje belt, een familielid dat ontevreden is over de zorg, onenigheid met een collega… Situaties waarin jouw ideeën en belangen op gespannen voet lijken te staan met die van anderen.

Deze interactieve workshop helpt je om op een constructieve manier te communiceren; met aandacht voor zowel je eigen gevoelens en behoeften als die van de ander.

Je maakt kennis met de basisprincipes van verbindend communiceren en oefent met eigen casuïstiek in het toepassen hiervan.

Doelgroep: zorgprofessionals
Trainer: Iepie Kroese
Locatie: Woerden
Datum: donderdag 19 maart 2020 van 13 – 16 uur
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
Kosten: € 125, Reliëf leden betalen € 100.
Datum: 19 maart 2020 van 13.30 – 16.00
Aanmeldformulier volgt

Wil je nu al meer weten of je aanmelden? Mail je vragen via info@relief.nl.